materiał promocyjny

Wyjątkowe „Polskie Pieśni Patriotyczne i Piosenki Wojskowe” w Teatrze Starym

Wykonawcy
fot. Powiat Bolesławiecki Za nami VI Regionalny Przegląd Twórczości „Polskie Pieśni Patriotyczne i Piosenki Wojskowe” zorganizowany przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu.
istotne.pl 183 niepełnosprawność, teatr stary, powiat bolesławiecki

Reklama

Uroczystość miała charakter przeglądu wokalnego, którego celem jest propagowanie piosenek żołnierskich i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, podtrzymywanie i upowszechnianie kultury narodowej oraz wspieranie procesu dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Wicestarosta Bolesławiecki Mirosław Horzempa, Członek Zarządu Powiatu Stanisław Chwojnicki oraz Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu bryg. Andrzej Śliwowski.

Artyści biorący udział w konkursie reprezentowali następujące placówki: II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Żaganiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec w Wojcieszowie, Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, Zespół Szkolno-Wychowawczy w Głogowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bolesławcu, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim.

Reklama