Troje nowych policjantów w Bolesławcu. Ślubowali już w nowej komendzie

Policjanci
fot. KPP Bolesławiec Bolesławiecka jednostka ma 3 nowych policjantów. Mundurowi: – Osoby zainteresowane służbą w Policji zapraszamy do rozpoczęcia rekrutacji.
istotne.pl 183 policja, praca

Reklama

W nowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu odbyło się uroczyste ślubowanie funkcjonariuszy. Do służby w bolesławieckiej formacji wstąpiło 3 nowych funkcjonariuszy, natomiast stan osobowy garnizonu dolnośląskiego powiększył się o 62 policjantów.

Akty ślubowania młodym funkcjonariuszom wręczył komendant powiatowy policji insp. Norbert Kurenda.

Mundurowi: – Osoby zainteresowane służbą w Policji zapraszamy do rozpoczęcia rekrutacji.

I dodają:

W czerwcu kolejne przyjęcia. Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu zaprasza wszystkie osoby zainteresowane służbą do Zespołu Kadr i Szkolenia, telefon 47 8733 216 lub 217.

Kto może pełnić służbę w policji?

  • obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający z pełni praw publicznych;
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Reklama