Nasi żołnierze na wschodniej granicy. Pułk uruchamia Centrum Pomocy Rodzinie

Nasi żołnierze na wschodniej granicy. Pułk uruchamia Centrum Pomocy Rodzinie
fot. KGP Jednostka: – W celu wsparcia rodzin żołnierzy 23 pułku artylerii realizujących zadania na granicy polsko-białoruskiej uruchomiliśmy Centrum Pomocy Rodzinie. Jego zadaniem jest wsparcie prawne, psychologiczne i pomoc w sytuacjach szczególnych.
istotne.pl 183 wojsko, 23śpa

Reklama

Jak czytamy na stronie 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu:

W celu wsparcia rodzin żołnierzy 23 pułku artylerii realizujących zadania wzmocnienia wschodniej granicy państwa uruchomiliśmy Centrum Pomocy Rodzinie. Do głównych zadań Centrum Pomocy Rodzinie należą:

  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rodziny;
  • wsparcie psychologiczne członków rodzin;
  • pomoc rodzinom w sytuacjach szczególnych (choroba, nagłe zdarzenia, awarie itp.);
  • koordynacja działań w zakresie pomocy medycznej;
  • inicjowanie pomocy materialnej i prawnej.

Kiedy i jak można się kontaktować z Centrum Pomocy Rodzinie?

  • kontakt całodobowy oraz w dni wolne i święta: 261 646 505;

  • wsparcie psychologiczne: tel. 261 646 722 / 489.

GrafikaGrafikafot. 23 Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu

Reklama