Polski Ład ułatwi dostęp skarbówki do kont w bankach. Koniec tajemnicy bankowej?

Pieniądze
fot. Krzysztof Gwizdała Według jednego z zapisów naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wystąpić do banku z żądaniem wydania informacji bankowej o osobie, która nie ma statusu osoby podejrzanej. Do tej pory przepis określał, że taki status dana osoba musi posiadać.
istotne.pl 4 bank, polski ład

Reklama

Od 1 lipca urzędy skarbowe zyskają nowe uprawnienia. Wprowadza je Polski Ład. Skarbówki będą mogły prześwietlać konta bankowe osób fizycznych. O sprawie informuje serwis money.pl, w którym czytamy, że:

W jednym z przepisów Polskiego Ładu zastąpiono bowiem słowo "podejrzany" określeniem "osoba fizyczna". Związek Banków Polskich mówi o bardzo niebezpiecznym wyłomie w prawie. A resort finansów "uspokaja", że skarbówka prześwietli tylko konta osób, co do których już prowadzone są czynności sprawdzające.

Związek Banków Polskich mówi wprost o zburzeniu dotychczasowych zasad związanych z dostępem organów prowadzących postępowania do tajemnicy bankowej. – Nawet prokurator w postępowaniu karnym nie ma dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową na etapie wcześniejszym (czyli w postępowaniu przygotowawczym, kiedy nikomu nie są postawione konkretne zarzuty – przyp. red.) – mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

Zmiana przepisu, w której ułatwiono urzędowi skarbowemu dostęp do kont osób fizycznych, została przegłosowana bez problemów, wśród wielu naniesionych poprawek. Dotychczas na etapie wszczęcia postępowania karnego w sprawie, a nie przeciw osobie (gdy nie było jeszcze konkretnej osoby podejrzanej), urząd skarbowy nie mógł występować o udzielenie przez bank informacji objętej tajemnicą bankową.

Teraz to się zmieni, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wystąpić do banku na etapie postępowania przygotowawczego (przed postawieniem zarzutów) o informację bankową o danej osobie. Ogranicza to ochronę prywatności obywateli na rzecz większych uprawnień skarbówki.

Urząd skarbowy będzie mógł uzyskać informacje m.in. o: rachunkach bankowych, pełnomocnictwach, papierach wartościowych, umowach kredytowych, pożyczkach, akcjach, obligacjach, umowach o skrytkach sejfowych...

Urzędnicy ministerstwa finansów uspakajają, że zmiany nie oznaczają, że w każdym przypadku będzie można wystąpić o informację bankową o osobie fizycznej. Będzie można o nią wystąpić wtedy, gdy „żądanie występuje w związku z wszczętym już postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi odpowiednio w sprawie o przestępstwa, lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe”.

Więcej na ten temat przeczytacie w serwisie money.pl

Reklama