Nielegalne odpady z Francji zatrzymane na granicy. Trzy… spalone ciągniki

Nielegalne odpady z Francji zatrzymane na granicy. Trzy… spalone ciągniki
fot. WIOŚ Wrocław Trzy spalone ciągniki rolnicze zostały zatrzymane podczas kontroli przy przejściu granicznym w Jędrzychowicach.
istotne.pl 183 śmieci, kas, wioś wrocław

Reklama

Ciągniki rolnicze – jako zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy – miały trafić do Polski. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zwrócili się do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze z wnioskiem o wyrażenie opinii, czy przewożony z Francji do Polski ładunek spełnia definicję odpadu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu:

Z dostarczonej do wniosku dokumentacji wynikało, że na naczepie samochodu znajdowały się trzy spalone ciągniki rolnicze. Po przeprowadzonych czynnościach sprawdzających ustalono, że zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy nie zostały sklasyfikowane pod żadnym kodem w odniesieniu do unijnego rozporządzenia (WE) NR 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów. Na tej podstawie odpady kwalifikowane są jako odpady spoza listy.

Transport uznano za nielegalny. Powód? WIOŚ: – Przywóz odpadów do Polski, niesklasyfikowanych pod żadnym kodem, wymaga zastosowania procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody właściwych władz.

Sprawę przekazano Krajowej Administracji Skarbowej, która prowadzi dalsze czynności.

Reklama