Strażacy z Krzyżowej i Warty w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Wóz OSP Krzyżowa
fot. OSP Krzyżowa O sprawie druhowie poinformowali na swoim profilu facebookowym.
istotne.pl 183 osp krzyżowa

Reklama

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżowej:

Szanowni Państwo! Miło nam jest poinformować, że decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 01.05 2022 r. Nasza Jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Tą samą decyzją do KSRG włączona została inna jednostka z naszego powiatu: OSP Warta Bolesławiecka.

Czym jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy?

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. To system mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem OSP), poprzez:

  • gaszenie pożarów,
  • likwidację miejscowych zagrożeń (działania ratownicze),
  • ratownictwo chemiczne i ekologiczne,
  • ratownictwo techniczne,
  • ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

Gotowość operacyjna sił i środków KSRG, w szczególności dyspozycyjność, wyszkolenie i wyposażenie w sprzęt ratowniczy, umożliwia ich dysponowanie w trybie pilnym, według kryterium obszaru chronionego, tzn. niezbędnych sił i środków do likwidacji lub ograniczania powstałego nagłego zagrożenia, mogących przybyć na miejsce zdarzenia w najkrótszym czasie.

Reklama