Drogowcy o dolnośląskich inwestycjach: co z A4 i A18?

A4 Krzyżowa – Legnica
fot. Michał Soroko / GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: – Nowe odcinki dróg szybkiego ruchu oraz obwodnice miejscowości o łącznej długości ponad 300 km wzbogacą w najbliższych latach sieć dróg krajowych Dolnego Śląska. Złożony i długotrwały proces prac przygotowawczych już się rozpoczął. Sprawdzamy, jak postępują prace nad dokumentacją.
istotne.pl 183 a4, inwestycja, a18, gddkia

Reklama

Co z A4 od Krzyżowej do Wrocławia i drogą ekspresową S5 od Sobótki do Bolkowa?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: – 21 czerwca 2021 r. podpisaliśmy umowę  na opracowanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 na odcinku od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz budowy drogi ekspresowej S5 Bolków – Sobótka o długości ok. 50 km. Od stycznia do końca lutego br. prowadziliśmy spotkania informacyjne ze społeczeństwem, na których zostały zaprezentowane wstępne korytarze przebiegu A4 i S5. Spotkania zostały zorganizowane dla 21 gmin, przez które przechodzą projektowane warianty tras. Obecnie trwają prace nad STEŚ, wykonywana jest również inwentaryzacja przyrodnicza.

Urząd dodaje:

Umowę na opracowanie dokumentacji dla odcinka A4 od Krzyżowej do Legnicy podpisaliśmy 28 czerwca 2021 r.

Jaki będzie „nowy” odcinek A4?

Autostrada A4 na odcinku ok. 36 km zostanie rozbudowana w istniejącym śladzie, a każda jezdnia będzie miała trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Miejscami będzie to budowa nowej jezdni równolegle do jezdni istniejącej, a miejscami rozbudowa jezdni istniejących. (W marcu br. odbyły się potkania informacyjne ze społeczeństwem w sześciu gminach, przez które przebiegają projektowane warianty tras. Obecnie opracowywany jest STEŚ, jednocześnie trwa inwentaryzacja przyrodnicza w terenie).

Autostrada A18

Umowa na prace projektowe dla odcinka Krzyżowa – Golnice została podpisana 9 października 2019 r. To ostatni, niespełna czterokilometrowy fragment A18, pomiędzy Olszyną i Krzyżową, który – tak jak pozostałe – zostanie dostosowany do obowiązujących obecnie parametrów technicznych.

Drogowcy: – Po obu stronach autostrady zostaną wybudowane pasy awaryjne o szerokości 3 m. Wykonawca opracowuje projekt budowlany wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID, a także projekt wykonawczy oraz dokumentację przetargową. Obecnie oczekujemy na wydanie DŚU.

Reklama