Ćwiczenia bolesławieckich strażaków na terenie jednostki wojskowej

Ćwiczenia bolesławieckich strażaków na terenie jednostki wojskowej
fot. sierż. Wiesława Koziarska, st. szer. Waldemar Bagłaj 25 kwietnia 2022 roku zastępy JRG w Bolesławcu oraz jednostek OSP KSRG, realizując plan doskonalenia zawodowego, miały okazję ćwiczyć na obiekcie jednostki wojskowej. Na zaproszenie 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu ćwiczenia realizowano według założonego scenariusza w jednym z budynków garażowych gdzie wybuchł pożar, który szybko się rozprzestrzenił również na sąsiadujący las. Służby dyżurne pułku po ogłoszeniu alarmu podjęły praktyczne czynności przewidziane w procedurach i planie ochrony przeciwpożarowej.
istotne.pl 4 wojsko, ćwiczenia, straż, 23śpa

Reklama

Podczas ćwiczeń wdrożono również praktyczną ewakuację osób z zagrożonych budynków do wyznaczonego miejsca zbiórki, ewakuację i udzielanie pomocy rannym, a także procedury współdziałania służb dyżurnych z wojskową i Państwową Strażą Pożarną oraz zespołem ewakuacji medycznej.

W drugiej części ćwiczeń, komendant wojskowej straży pożarnej, przeprowadził szkolenie obejmujące zasady obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, połączone z praktycznym gaszeniem kontrolowanego pożaru, w tym pożaru oleju jadalnego. Ponadto odbył się też pokaz niekontrolowanego rozwoju pożaru oleju przy zastosowaniu wody jako nieodpowiedniego środka gaśniczego.

Celem szkolenia, w którym wzięły udział jednostki WSP, PSP i OSP oraz Grupa Zabezpieczenia Medycznego było sprawdzenie umiejętności postępowania osób funkcyjnych odpowiedzialnych za organizację akcji ratowniczo-gaśniczej w jednostce wojskowej, a także sprawdzenie gotowości bojowej sił i środków przewidzianych do udziału w akcji gaszenia pożaru. Oprócz artylerzystów uczestnikami szkolenia byli żołnierze i pracownicy podlegli Ministerstwu Obrony Narodowej, instytucji wojskowych garnizonu bolesławieckiego.

Ćwiczebny alarm pożarowy został przygotowany i przeprowadzony przez inspektora ochrony przeciwpożarowej pułku st. chor. sztab. Grzegorza Szczęsnego przy współudziale komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, Wojskowej Straży Pożarnej z 10BKPanc. ze Świętoszowa, Ochotniczej Straży Pożarnej z Warty Bolesławieckiej i Ocic oraz Nadleśnictwa Bolesławiec.

Podsumowując szkolenie dowódca płk dypl. Krzysztof Malankiewicz zwrócił uwagę na potrzebę umiejętnego współdziałania służb dyżurnych w akcjach gaśniczych na terenie jednostki wojskowej oraz na umiejętności żołnierzy w stosowaniu podręcznych środków gaśniczych.

Reklama