Naruszenie systemu ochrony bolesławieckich koszar! ZDJĘCIA z ćwiczeń

Żołnierze 23 Śląskiego Pułku Artylerii
fot. st. szer. Waldemar Bagłaj Na terenie bolesławieckiego pułku artylerii zostało przeprowadzone szkolenie z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony koszar.
istotne.pl 183 wojsko, 23śpa

Reklama

23 Śląski Pułk Artylerii: – Cały stan osobowy pułku został zapoznany z zasadami działania służb dyżurnych i ochronnych w różnych sytuacjach. Podczas szkolenia instruktażowo-metodycznego skupiono się na czynnościach podejmowanych przez wojskowe organy porządkowe i służby ochronne SUFO w przypadku wtargnięcia osób postronnych na teren kompleksu koszarowego.

Mundurowi dodają:

Szkolenie utrwaliło także znajomość przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony obiektów wojskowych, a także pozwoliło sprawdzić współdziałanie oficera dyżurnego oraz sił wydzielonych z organów wspomagających ochronę jednostki w przypadku naruszeń w systemie ochrony 23 Pułku Artylerii.

Reklama