Władysław Bakalarz wygrał z Michałem Bojanowskim. Został drugim wiceprzewodniczącym rady

Władysław Bakalarz
fot. istotne.pl W tajnym głosowaniu Władysław Bakalarz zdobył 12 głosów, Michał Bojanowski 9.
istotne.pl 1 władysław bakalarz, sesja rp

Reklama

Do głosowania na drugiego wiceprzewodniczącego zgłoszono dwóch kandydatów. Pierwszego, Władysława Bakalarza, zgłosił starosta Tomasz Gabrysiak. Drugiego, Michała Bojanowskiego, zgłosił Karol Stasik.

W tajnym głosowaniu Władysław Bakalarz zdobył 12 głosów, Michał Bojanowski 9.

Władysław Bakalarz na co dzień jest prezesem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Jest też radnym powiatu bolesławieckiego.

Władysław Bakalarz i Ryszard Kawka na sesji rady powiatu bolesławieckiegoWładysław Bakalarz i Ryszard Kawka na sesji rady powiatu bolesławieckiegofot. istotne.pl

Reklama