Rosja całkowicie wstrzymała dostawy gazu do Polski. PGNiG wydało komunikat dla odbiorców

Kuchenka gazowa
fot. unsplash.com (KWON JUNHO) PGNiG zapewnia, że mimo zaprzestania przez Gazprom realizacji dostaw, klienci otrzymują gaz zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.
istotne.pl 4 gaz, rosja

Reklama

Dostawy rosyjskiego gazu do Polski zostały całkowicie wstrzymane w środę, 27 kwietnia, o godzinie 8:00. W komunikacie prasowym Gazprom poinformował, że powodem wstrzymania dostaw gazu do Polski jest odrzucenie przez polską stronę dokonywania płatności za gaz w rublach. Gazprom przestał dostarczać gaz także Litwie i Bułgarii.

W związku zaistniałą sytuacją Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, 27 kwietnia, wydało komunikat:

Informacja o wstrzymaniu dostaw gazu ziemnego w ramach kontraktu jamalskiego:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA informuje, że nastąpiło całkowite wstrzymanie dostaw gazu ziemnego dostarczanego przez Gazprom w ramach kontraktu jamalskiego. Sytuacja nie ma aktualnie wpływu na bieżące dostawy do klientów PGNiG, którzy otrzymują paliwo zgodnie z zapotrzebowaniem.

Pomimo wywiązywania się PGNiG ze wszystkich zobowiązań wynikających z kontraktu jamalskiego, 27 kwietnia br. Gazprom przestał realizować dostawy gazu ziemnego, do których zobowiązany jest na podstawie tego kontraktu i nominacji PGNiG.

W ocenie PGNiG ograniczenie dostaw gazu ziemnego stanowi naruszenie kontraktu jamalskiego. PGNiG zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wstrzymania dostaw i skorzysta w tym celu ze wszystkich przysługujących spółce uprawnień kontraktowych oraz uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Według informacji przekazanej PGNiG przez Gazprom wstrzymał on dostawy w związku z postanowieniami dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 172 z 31 marca 2022 r. „O specjalnej procedurze wykonania zobowiązań zagranicznych nabywców wobec rosyjskich dostawców gazu ziemnego”.

Skutkiem dekretu jest próba wprowadzenia wobec części kontrahentów Gazpromu obowiązku prowadzenia rachunków rozliczeniowych w banku znajdującym się w jurysdykcji Federacji Rosyjskiej i dokonywania ostatecznej płatności za dostarczany gaz w rublach rosyjskich. Po gruntownej analizie dekretu Zarząd PGNiG odrzucił takie proponowane warunki rozliczenia, jako niezgodne z obowiązującymi postanowieniami kontraktu jamalskiego i zdecydował o regulowaniu płatności według dotychczasowych zasad określonych w kontrakcie.

Obecnie, mimo zaprzestania przez Gazprom realizacji dostaw, klienci PGNiG otrzymują gaz zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Dzięki konsekwentnej realizacji przez PGNiG i GAZ-SYSTEM strategii dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski, PGNiG dysponuje zróżnicowanymi możliwościami w zakresie jego pozyskania. Spółka ma możliwość zakupu gazu zarówno z Unii Europejskiej, dzięki połączeniom z Niemcami i Czechami, jak i międzynarodowego rynku LNG poprzez terminal w Świnoujściu, którego moce regazyfikacyjne zostały w tym roku zwiększone. Ważnym źródłem gazu ziemnego jest również wydobycie ze złóż krajowych, a dodatkowym zabezpieczeniem możliwości zaspokojenia popytu wewnętrznego są magazyny gazu w Polsce, które są obecnie zatłaczane, a stan ich zapełnienia wynosi obecnie około 80 procent.

PGNiG pozostaje w stałym kontakcie z OGP GAZ-SYSTEM SA, który odpowiada za bezpieczeństwo działania infrastruktury przesyłowej w Polsce. Spółki monitorują sytuację i na bieżąco będą informować rynek.

Reklama