Nowe zasady odwiedzin pacjentów w szpitalu powiatowym w Bolesławcu

Wnętrze szpitala modułowego w Bolesławcu
fot. istotne.pl Zespół Opieki Zdrowotnej: – Mając na uwadze trwający okres pandemii oraz bezpieczeństwo naszych pacjentów, uprzejmie prosimy wszystkich odwiedzających o stosowanie się do wymienionych poniżej zaleceń.
istotne.pl 183 zdrowie, szpital powiatowy, koronawirus

Reklama

Na facebookowym profilu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu opublikowano informację o ważnych zmianach w zasadach i organizacji odwiedzin pacjentów w placówce. Oto one:

 1. OSOBA ODWIEDZAJĄCA MOŻE ODWIEDZIĆ CHOREGO W SYTUACJI SPEŁNIENIA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW (JEDEN Z PONIŻSZYCH):
  • gdy upłynęło 14 dni i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki szczepionki (dot. preparatów 2-dawkowych i 1-dawkowego) – osoba odwiedzająca musi przedstawić personelowi medycznemu certyfikat potwierdzający szczepienie;
  • jeśli posiada negatywny wynik badania PCR lub testu antygenowego w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 – wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed odwiedzinami i posiada dokument potwierdzający wynik testu;
  • jest ozdrowieńcem, u którego minęło od 11 do 180 dni od daty uzyskania pierwszego pozytywnego testu w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 – potwierdzone dokumentem.
   Na oddziale Pediatrycznym z pacjentem może przebywać jeden rodzic/opiekun – zasady oceny statusu epidemiologicznego pod kątem COVID-19 rodzica/opiekuna obowiązują takie same jak pacjentów przyjmowanych do Szpitala (osoba zaszczepiona musi przedstawić paszport szczepień).
   W PRZYPADKU PACJENTA Z ROZPOZNANIEM COVID-19 OBOWIĄZUJE NADAL ZAKAZ ODWIEDZIN
   W sytuacji hospitalizacji pacjenta w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, pacjentów terminalnych, możliwość odwiedzin jest ustalana z Kierownikiem Oddziału/Lekarzem Dyżurnym.
 2. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ODWIEDZIN:
  • Osoba, która ma infekcję dróg oddechowych (kaszel, katar, ból gardła, podwyższona temperatura ciała), nie może odwiedzić pacjenta!
  • Odwiedziny pacjentów możliwe są codziennie w godzinach od 14:00 do 17:00.
  • U pacjenta jednoczasowo może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca, a w uzasadnionych sytuacjach – 2 osoby.
  • Odwiedziny mogą trwać maksymalnie 15 minut.
  • Osoba odwiedzająca przeprowadza dezynfekcję rąk po wejściu do szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną i przed wyjściem ze szpitala.
  • Osoba odwiedzająca zasłania usta i nos w kontakcie z pacjentem/personelem.
  • W przypadku przeciwwskazań do stosowania osłony nosa i ust przez osobę odwiedzającą musi ona zachować dystans 1,5 m między sobą a pacjentem/personelem.
  • Osoba odwiedzająca stosuje się do zaleceń wydanych przez personel medyczny.
  • Osoba odwiedzająca stosuje środki ochrony indywidualnej wskazane przez personel medyczny.
  • Osoba odwiedzająca nie porusza się po szpitalu w inne miejsca niż wyznaczony cel wizyty.
  • Jeśli pacjent przebywa w sali wieloosobowej, jeśli jest to możliwe, personel jednostki organizuje odwiedziny poza salą chorego. W sytuacji braku takiej możliwości w sali wieloosobowej jednoczasowo może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca wśród przebywających w tej sali pacjentów.
  • Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać chorych tylko w towarzystwie osoby dorosłej. W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 7 roku życia.

Więcej informacji poniżej:

Informacja ZOZ-u w BolesławcuInformacja ZOZ-u w Bolesławcufot. ZOZ Bolesławiec

 

Reklama