Czterech nowych policjantów w bolesławieckiej komendzie

Policjanci
fot. KPP Bolesławiec 22 września w bolesławieckiej komendzie odbyło się uroczyste ślubowanie nowych policjantów. Mundurowi: – Kolejne przyjęcia już w wkrótce. Zapraszamy do Zespołu Kard i Szkolenia bolesławieckiej Policji, tel. 47 87 33258.
istotne.pl 183 policja, praca

Reklama

Czterech nowych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu złożyło ślubowanie w środę, 22 września. KPP:

To już kolejne przyjęcia w tym roku. Rekrutacja do służby prowadzona jest w sposób ciągły, dlatego każdego dnia zapraszamy do Zespołu Kadr i Szkolenia bolesławieckiej jednostki przy ulicy Zygmunta Augusta 20, telefon: 47 873 32 58.

Kto jest idealnym kandydatem do służby w Policji?

Ktoś, kto:

  • posiada co najmniej średnie wykształcenie;
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej – w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Oznacza to, że osoba niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. „D”), która jednocześnie jest żołnierzem rezerwy, spełnia te warunki. A zatem posiadanie kategorii zdrowia „D” nie dyskwalifikuje kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji;
  • posiada polskie obywatelstwo. Posiadanie podwójnego obywatelstwa nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego;
  • posiada nieposzlakowaną opinię;
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzysta z pełni praw publicznych.

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Reklama