Prestiżowa nagroda „Sybilla” dla Muzeum Ceramiki

Sybilla 2020 dla Muzeum Ceramiki
fot. Grzegorz Matoryn Bolesławieckie muzeum zostało laureatem ogólnopolskiego 41. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2020, którego organizatorem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
istotne.pl 86 muzeum ceramiki, nagroda

Reklama

Przyznawana corocznie od ponad 40 lat nagroda jest najwyższą formą uhonorowania dokonań polskich muzealników. Jej celem jest upowszechnianie najwybitniejszych osiągnięć ze wszystkich obszarów działalności muzealniczej.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 169 projektów w 6 kategoriach tematycznych, które oceniało jedenastoosobowe jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Joanny Marii Sosnowskiej. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu otrzymało nagrodę w kategorii zarządzanie za projekt „Budowanie sieci współpracy w ramach lokalnych, krajowych i międzynarodowych projektów jako model zarządzania na przykładzie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu”. Kapituła wysoko oceniła działalność bolesławieckiego muzeum.

Dzięki realizacji kilkudziesięciu projektów dofinansowanych ze środków UE przeprowadzono remonty obu budynków muzealnych, zmodernizowano wystawy stałe, powiększono powierzchnie ekspozycyjne i magazynowe, utworzono pracownie konserwacji i digitalizacji, poddano zabiegom konserwatorskim szereg obiektów oraz utworzono nową stronę internetową placówki. Muzeum uczestniczyło w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, zwiększyło liczbę wydawanych publikacji i organizowanych wystaw, wzbogaciło ofertę edukacyjną, a także włączyło się w działania Europejskiego Szlaku Ceramiki i szlaku Destination Napoleon. Współpraca z ponad 200 partnerami z kraju i zagranicy zaowocowała również m.in. wzrostem liczby zwiedzających, poszerzeniem kolekcji eksponatów oraz zwiększeniem przychodów.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 22 września 2021 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Wśród nagrodzonych znalazły się też Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. W ocenie organizatorów dorobek konkursu jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o tym, jak na przestrzeni lat się zmienia i w jakich kierunkach podąża polskie muzealnictwo.

Muzeum Ceramiki zostało docenione przez kapitułę konkursu po raz czwarty. Wcześniejsze nagrody zostały przyznane w następujących kategoriach: projekty naukowo-badawcze (2014), publikacje o tematyce muzealnej (2009) oraz wystawy czasowe (1998).
Muzeum składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom wspierającym jego działania i projekty.

Reklama