Legia Akademicka w bolesławieckim pułku: szkolenie zakończone

Legia Akademicka w bolesławieckim pułku: szkolenie zakończone
fot. plut. Wiesława Koziarska W sobotę, 25 września w 23 pułku artylerii zakończyło się szkolenie II turnusu modułu podoficerskiego Legii Akademickiej.
istotne.pl 183 wojsko, 23śpa

Szkolenie praktyczne w ramach programu było realizowane w trakcie przerwy wakacyjnej. Studenci musieli wybrać jedną z tur szkolenia wojskowego, która trwała 6 tygodni i składa się z dwóch modułów:

szkolenia podstawowego trwającego 21 dni, zakończonego egzaminem, złożeniem przysięgi i uzyskaniem stopnia szeregowego rezerwy;

szkolenia podoficerskiego, trwającego również 21 dni i zakończonego egzaminem, po którym studenci zostali mianowani na stopień kaprala rezerwy.

Elewom, którzy zakończyli szkolenie w ramach części praktycznej modułu podoficerskiego programu Legia Akademicka, wręczono akty mianowania na stopień kaprala.

Zastępca komendanta OSLA podziękował zebranym studentom za udział w szkoleniu, pogratulował awansów i pozytywnego ukończenia szkolenia. Życzył im także powodzenia w dalszej służbie wojskowej oraz bezpiecznych powrotów do domów. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie.


Legia Akademicka to projekt skierowany do wszystkich studentów uczelni wyższych, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe. Dzięki niemu można uzyskać stopień wojskowy i po zakończonych studiach wstąpić do wojska, by czynnie służyć ojczyźnie. Udział w programie LA to nie tylko wakacyjna przygoda, to również realizacja własnych pasji i możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji.