tekst zlecony

Zobacz, o czym zdecyduje Rada Miasta Bolesławiec na wrześniowej sesji

Zobacz, o czym zdecyduje Rada Miasta Bolesławiec na wrześniowej sesji
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 29 września 2021 r. (środa), o godz. 9.00, odbędzie się XXXIV sesja Rady Miasta Bolesławiec – w zdalnym trybie obradowania.
istotne.pl 183 um bolesławiec, sesja rm

Reklama

Porządek obrad XXXIV sesji

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXXIV sesji.
 3. Przyjęcie protokołów XXXII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20 sierpnia 2021 r. oraz XXXIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 sierpnia 2021 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXXIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 sierpnia 2021 r.
 5. Informacje:
         5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
         5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2021 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Bolesławiec”.
 8. Informacja o opiece zdrowotnej w nowym roku szkolnym w przedszkolach i szkołach podstawowych.
 9. Projekty uchwał Rady Miasta:
         9.1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
         9.2. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.,
         9.3. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 10. Sprawy organizacyjne:
         10.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
 11. Zamknięcie sesji.

Reklama