CV on-line: nawiąż kontakt z pracodawcami z Polski, Czech i Niemiec

Kobieta przy komputerze
fot. unsplash.com (Kaitlyn Baker) Dobra wiadomość dla osób, które nie mogły wziąć udziału w Transgranicznych Targach Pracy. W ramach akcji „CV on-line” do czwartku, 30 września włącznie można przesyłać aplikacje i nawiązać kontakt z pracodawcami, którzy brali udział w targach.
istotne.pl 86 praca, targi, on-line

Reklama

Transgraniczne Targi Pracy w Zgorzelcu to 71 wystawców z Polski, Czech i Niemiec i blisko 1500 odwiedzających. Możliwość skorzystania z szerokiej oferty wystawców spotkała się z ogromnym zainteresowaniem odwiedzających, którzy znaleźli pracę. Szeroko pojęte budownictwo, produkcja, transport, logistyka, hotelarstwo i gastronomia, handel, usługi, prace biurowe to dominujące na targach branże.

  • CV ze wskazaniem nazwy pracodawcy i stanowiska można przesyłać na adres targi@dwup.pl
  • Aktualny spis wystawców można znaleźć pod adresem: eures.dwup.pl

– Do Zgorzelca przyjechali nie tylko mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale też z całego województwa dolnośląskiego. Odwiedzający mogli liczyć na fachową poradę doradców EURES, doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz specjalistów Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego. Co nas szczególnie cieszy to mieszkańcy pogranicza, którzy wolą dojeżdżać do pracy niż przenosić się ze swojego rodzinnego miasta. Co więcej, poszukujący zatrudnienia to nie tylko osoby, które chciały znaleźć dla siebie pierwsze zajęcie, ale też takie, które szukają lepszych warunków na swój rozwój. Na to stawiają – relacjonuje Marcin Szewczak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

– Zapewniliśmy obsługę tłumaczy na stoiskach, na których nie było polskojęzycznych przedstawicieli pracodawcy. W trakcie trwania targów zorganizowaliśmy również prezentacje multimedialne na temat bezpieczeństwa pracy sezonowej na pograniczu, warunków otrzymania zasiłku dla bezrobotnych po utracie pracy na pograniczu oraz tego, jak bezpiecznie szukać pracy w dobie koronawirusa. To ważna pomoc dla osób, które myślą o pracy za granicą. Dziękujemy zarówno wystawcom, jak i wszystkim odwiedzającym za obecność. – mówi Zuzanna Bielawska, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
XIV Transgraniczne Targi Pracy są sztandarowym działaniem Partnerstwa EURES-TriRegio i są współfinansowane ze środków Unii

Europejskiej w ramach Programu EaSI. Organizują je doradcy EURES Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przy wsparciu Powiatu Zgorzeleckiego, Miasta Zgorzelec i Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu.
EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy. Wsparcie jest ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Więcej informacji o targach i pracy za granicą można znaleźć na www.eures.dwup.pl

Reklama