Bolesławiecka „Jedynka” i „Handlówka” wysoko w rankingu. Srebrne tarcze

Bolesławiecka „Jedynka” i „Handlówka” wysoko w rankingu. Srebrne tarcze
fot. Powiat Bolesławiecki Starostwo Powiatowe w Bolesławcu: – Ten niezależny i ceniony w środowisku ranking udowadnia, że edukacja w powiecie bolesławieckim ma się dobrze. Niewątpliwie to przede wszystkim sukces zdolnych i pracowitych uczniów, ale również rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów.
istotne.pl 183 edukacja, ranking, zsoiz bolesławiec, zshiu bolesławiec, 1lo bolesławiec

Reklama

Srebrna tarcza i 19 miejsce na Dolnym Śląsku (270 pozycja w Polsce) w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2022 miesięcznika i portalu „Perspektywy” przypadły I Liceum Ogólnokształcącemu im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu. Powiatowi urzędnicy:

Nasze dwie szkoły techniczne również znalazły się na początku listy rankingowej wśród techników:

  • 6 pozycja w województwie (292 w kraju) oraz srebrna tarcza przypadły Technikum nr 5 w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego.
  • 8 miejsce na Dolnym Śląsku (353 w Polsce) oraz brązową tarczę zdobyło Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego.

Powiat dodaje: – W przypadku naszego „ogólniaka” warto zaznaczyć, że to najlepszy wynik w prestiżowym rankingu od czterech lat. „Broniewski” w tym roku zdystansował tak cenione placówki na Dolnym Śląsku, jak jeleniogórskie I LO im. Stefana Żeromskiego czy II LO im. Stefana Banacha w Świdnicy.

Kto zwyciężył w rankingu polskich liceów?

Najlepsze polskie liceum to XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Na podstawie jakich kryteriów oceniano licea?

Trzy kryteria:

  • sukcesy szkoły w olimpiadach,
  • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
  • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół: protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Co z edukacją zawodową w naszym powiecie?

Urząd:

Zawodowe kształcenie w powiecie bolesławieckim również trzyma poziom. Nasze dwie najlepsze techniczne szkoły znacznie wyprzedziły dobre dolnośląskie technika z Oławy, Środy Śląskiej czy Technikum nr 6 z Wrocławia, które w ubiegłych latach zawsze utrzymywały dobrą pozycję na Dolnym Śląsku. Dwie kolejne bolesławieckie szkoły uczące zawodu również zaznaczyły swoje pozycje. Na 18 miejscu w województwie znalazło się Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych, a 23 pozycja przypadła Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu.

Jakie jest najlepsze technikum w Polsce?

Najlepsze technikum w Polsce to Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.

Na podstawie jakich kryteriów oceniano technika?

Cztery kryteria:

  • sukcesy szkoły w olimpiadach,
  • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
  • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych,
  • wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu – podobnie jak w przypadku liceów – wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych.

Powiatowi urzędnicy uzupełniają:

Ten niezależny i ceniony w środowisku ranking udowadnia, że edukacja w powiecie bolesławieckim ma się dobrze. Niewątpliwie to przede wszystkim sukces zdolnych i pracowitych uczniów, ale również rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów. Gratulujemy!

Reklama