Modernizacja stadionu i przebudowa OWS w budżecie Bolesławca na 2022 rok

Stadion przy ul. Spółdzielczej z lotu ptaka
fot. istotne.pl Oba zdania zostały wpisane do budżtu miasta i jest nadzieja, że te dwa ważne zadania w końcu doczekają się realizacji.
istotne.pl 4 ows mosir, stadion miejski

Reklama

Pod koniec grudnia 2021 roku Rada Miasta Bolesławca uchwaliła budżet na 2022 rok. Wśród wielu zadań/inwestycji są te dotyczące Ośrodka Wodno-Sportowego przy ulicy Spacerowej oraz stadionu miejskiego przy ulicy Spółdzielczej:

Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego przy ulicy Spółdzielczej

Wartość zadania: 6 918 580 zł, w tym: 4 918 580 zł – środki własne, 2 000 000 zł dofinansowanie z MSiT. Zadanie obejmuje budowę areny lekkoatletycznej kat. IVA, trybun oraz infrastruktury technicznej.

Zagospodarowanie Ośrodka Wodno-Sportowego przy ulicy Spacerowej 24 – I etap

Wartość I etapu zadania (strefa basenów zewnętrznych z zapleczem socjalnym i technicznym): 25 000 000 zł. Wartość zadania 2022: 1 000 000 zł.

Generalnym założeniem programowym jest rewitalizacja, uzupełnienie oraz rozszerzenie funkcji terenów MOSiR. Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego i funkcjonalnego kompleksu rekreacji rodzinnej, przestrzeni dla wydarzeń kulturalnych oraz rozrywkowych, uzupełnionego o bazę sportową, który mógłby zaspokoić potrzeby mieszkańców, a także stanowić kompletną i profesjonalną bazę sportową i hotelową dla lokalnych oraz krajowych klubów sportowych.

W ramach projektu zakłada się: uporządkowanie strefy wejściowej, wydzielenie czytelnych stref funkcjonalnych (basenów zewnętrznych, boisk zewnętrznych, rekreacji i bazy hotelowej), zaprojektowanie prawidłowej komunikacji wewnętrznej, zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych, organizację zaplecza technicznego.

Reklama