Sześcioro nowych policjantów w bolesławieckiej komendzie

Sześcioro nowych policjantów w bolesławieckiej komendzie
fot. KPP Bolesławiec W bolesławieckiej jednostce Policji podczas uroczystej zbiórki odbyło się ślubowanie nowych policjantów.
istotne.pl 183 policja, praca

Reklama

Uroczyste ślubowanie sześciorga nowych funkcjonariuszy odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu. (Stan osobowy garnizonu dolnośląskiego powiększył się o 94 policjantów). KPP:

Już w marcu kolejne przyjęcia. Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu zaprasza wszystkie osoby zainteresowane służbą do Zespołu Kadr i Szkolenia, telefon 47 8733 258.

Kto jest idealnym kandydatem do służby w Policji?

Ktoś, kto:

  • posiada co najmniej średnie wykształcenie;
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej – w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Oznacza to, że osoba niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. „D”), która jednocześnie jest żołnierzem rezerwy, spełnia te warunki. A zatem posiadanie kategorii zdrowia „D” nie dyskwalifikuje kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji;
  • posiada polskie obywatelstwo. Posiadanie podwójnego obywatelstwa nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego;
  • posiada nieposzlakowaną opinię;
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzysta z pełni praw publicznych.

Reklama