Będą kwietne łąki w Bolesławcu. Wiemy gdzie

Będą kwietne łąki w Bolesławcu. Wiemy gdzie
fot. UM Bolesławiec Realizacja projektu zakończy się najpóźniej do 31 października 2023 r.
istotne.pl um bolesławiec

14 grudnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Europejskiej Współpracy Terytorialnej, z siedzibą: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, zatwierdziło decyzję w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pod nazwą „Sieć współpracy »Kwitnące Łąki«”.

Dofinansowanie przyznane zostało w kwocie 163 055,93 euro.

Projekt realizowany będzie na obszarze 2 miast partnerskich: Bolesławca i Hrádka nad Nysą w Czechach, a celem projektu będzie utworzenie kwietnych łąk na terenie obu miast oraz stworzenie pierwszej czesko-polskiej platformy współpracy „Łąki kwitnące”. Sieć ta będzie współpracować z powstającą czesko-saksońską platformą współpracy „Kwitnące Łąki”.

Ważnym elementem projektu będą także działania polegające na pokazaniu mieszkańcom obu miast przykładów dobrych praktyk, jak zakładać i pielęgnować kwitnące łąki.

Podmiotem współpracującym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka”.

Powierzchnia kwitnących łąk, które powstaną na terenie Bolesławca, to 2,3 ha. I będą to następujące lokalizacje:

  • ul. Głowackiego – Planty Miejskie,
  • Bulwar nad Bobrem,
  • ul. Murarska,
  • al. Tysiąclecia,
  • ul. Gałczyńskiego,
  • ul. Jana Pawła II.

Realizacja projektu zakończy się najpóźniej do 31 października 2023 r.

LogoLogofot. UM Bolesławiec

tekst zlecony