Ponad 1500 interwencji, ponad 300 pożarów, 17 ofiar śmiertelnych

Ponad 1500 interwencji, ponad 300 pożarów, 17 ofiar śmiertelnych
fot. KP PSP Bolesławiec Mundurowi z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podsumowali miniony rok.
istotne.pl 183 straż pożarna

Reklama

Ponad 1500 interwencji, ponad 300 pożarów, 17 ofiar śmiertelnych Mundurowi z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podsumowali miniony rok.

Jak informuje Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu:

Jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu bolesławieckiego w 2021 r. podejmowały działania przy 1556 zdarzeniach, w tym:

  • miejscowe zagrożenia 1102 (71 % zdarzeń)
  • pożary 339 (22% zdarzeń)
  • alarmy fałszywe 115 (7% zdarzeń).
Liczba zdarzeń z 2020 roku w porównaniu do roku 2021
  Ilość interwencji w 2020 Ilość interwencji w 2021  
  Liczba % Liczba % Wzrost/spadek
Pożary 517 36 339 22 spadek
MZ 848 58 1102 71 wzrost
AF 86 6 115 7 wzrost
Razem: 1451 100 1556 100  

Strażacy wyjaśniają:

Spośród 1102 interwencji w 2021 r. przy tzw. miejscowych zagrożeniach najczęściej, bo w 476 przypadkach, działania ratownicze prowadzone były przy innych obiektach, jak powalone drzewa, plamy substancji ropopochodnych lub pomoc innym służbom; w 158 przypadkach – przy środkach transportu oraz w 344 przypadkach w obiektach mieszkalnych.

Więcej ofiar śmiertelnych

W roku 2021 podczas akcji odnotowano 17 ofiar śmiertelnych, w tym przy pożarach: 1 ofiarę. Mundurowi: – Analizując ubiegły rok, należy zauważyć wzrost ilości ofiar śmiertelnych w stosunku do roku 2020, w którym odnotowano 12 ofiar.

Co się najczęściej paliło?

Najczęściej pożary powstawały w grupie 119 „innych obiektów”, wśród których były m.in.

  • śmietniki wolnostojące – 11 pożarów,
  • trawy na terenach nierolniczych – 46 pożarów
  • 51 pożarów innych nietypowych obiektów.

Niestety, doszło także do 118 pożarów w obiektach mieszkalnych, a większość z nich odnotowano w budynkach jednorodzinnych lub w zabudowie bliźniaczej, gdzie często przypuszczalną przyczyną była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych.

Odnotowano również 37 pożarów środków transportu, 11 pożarów na terenach leśnych i 36 na obszarach rolnych, w tym te dot. maszyn rolniczych i budynków inwentarskich.

Więcej alarmów fałszywych

Zanotowano wzrost ilości alarmów fałszywych z 86 do 115 w stosunku do roku ubiegłego. Strażacy: – Największa ilość, 80 alarmów fałszywych, była klasyfikowana jako „w dobrej wierze”. Wyjazdy do alarmów z obiektów podłączonych do monitoringu pożarowego stanowiły 27 zdarzeń, a tylko 8 interwencji dotyczyło tzw. alarmów złośliwych.

Walka z COVID-19

Strażacy z powiatu bolesławieckiego byli również zaangażowani w walkę z pandemią. Od początku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz z Ochotniczych Straży Pożarnych współdziałają z innymi służbami ratowniczymi w ograniczeniu skutków pandemii, m.in. dystrybuując środki dezynfekujące i maseczki ochronne, dowożąc leki i żywność do osób najbardziej zagrożonych i potrzebujących, a także pomagając osobom starszym w dotarciu do punktów szczepień.

Oprócz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bolesławcu w obszarze chronionym powiatu bolesławieckiego zadania z zakresu interwencji ratowniczych realizowało również 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz 15 jednostek OSP spoza KSRG.

W ilu interwencjach – i w jakich – uczestniczyły poszczególne jednostki straży pożarnej?

Jednostka samorządu terytorialnego Jednostka ochrony przeciwpożarowej Wyjazdy do Ilość wyjazdów ogółem W tym poza teren własnego działania
pożarów miejscowych za­grożeń alarmów fał­szywych
Powiat Bolesławiec Jednostka Ratowniczo Gaśnicza KP PSP w Bolesławcu 292 680 105 1077 25
Bolesławiec gm. wiejska OSP Brzeźnik 7 30 0 37 8
OSP Ocice (KSRG) 30 65 2 97 0
OSP Stare Jaroszowice 3 21 1 25 2
OSP Trzebień (KSRG) 35 91 3 129 0
Gromadka OSP Gromadka (KSRG) 38 63 4 105 0
OSP Krzyżowa 13 38 2 53 18
OSP Nowa Kuźnia 9 6 0 15 0
OSP Różyniec (KSRG) 47 65 12 124 1
OSP Wierzbowa 17 21 0 38 0
Nowogrodziec OSP Czerna (KSRG) 40 67 11 118 3
OSP Gierałtów 10 11 1 22 1
OSP Gościszów 3 11 2 16 1
OSP Nowogrodziec  (KSRG) 60 102 9 171 4
OSP Nowogrodziec II 14 16 1 31 4
OSP Wykroty 30 29 4 63 8
OSP Zebrzydowa 12 24 5 41 8
Osiecznica OSP Ławszowa 10 11 2 23 2
OSP Osiecznica (KSRG) 22 30 5 57 0
OSP Parowa (KSRG) 7 25 2 34 0
OSP Przejęsław 9 13 1 23 3
WSP Świętoszów (KSRG) 6 25 2 33 0
Warta Bolesła­wiecka OSP Jurków 0 1 0 1 0
OSP Raciborowice 13 25 3 41 4
OSP Tomaszów Bol. 10 34 1 45 12
OSP Warta Bolesławiecka (KSRG) 35 88 7 130 2

Reklama