Policja zachęca: „Zostań jednym z nas”. 5 terminów przyjęć do służby

Policja zachęca: „Zostań jednym z nas”. 5 terminów przyjęć do służby
fot. KPP Bolesławiec Komendant Główny Policji wyznaczył na rok 2022 pięć terminów przyjęć do służby nowych funkcjonariuszy. W minionym roku bolesławiecka jednostka Policji pozyskała 21 policjantów. Mundurowi: – Osoby zainteresowane służbą zapraszamy do Zespołu Kadr i Szkolenia bolesławieckiej jednostki.
istotne.pl 183 policja, praca

Reklama

W roku 2021 do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu zostało przyjętych 21 nowych funkcjonariuszy. Na rok 2022 dla województwa dolnośląskiego Komendant Główny Policji wyznaczył 5 terminów przyjęć do służby nowych policjantów:

  • 7 marca 2022 r.,
  • 14 czerwca 2022 r.,
  • 2 sierpnia 2022 r.,
  • 19 września 2022 r.,
  • 29 grudnia 2022 r.

Bolesławiecka KPP:

Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu zaprasza osoby chętne do komendy po szczegółowe informacje na temat rekrutacji, która prowadzona jest w sposób ciągły, a dokumenty można składać w dowolnym terminie.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

  • podania o przyjęcie do służby w Policji;
  • kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji (obowiązuje od 5 sierpnia 2020 r.);
  • dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenia;
  • kserokopii świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
  • książeczki wojskowej zawierającej wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu www.boleslawiec.policja.gov.pl.

Testy odbywają się w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, osoby chętne mogą się przygotować do testu sprawności fizycznej pod okiem policyjnych instruktorów.

Reklama