Brak miejsc dla niepełnosprawnych przed przychodniami Provita i Biomed

Brak miejsc dla niepełnosprawnych przed przychodniami Provita i Biomed
fot. istotne.pl O nagłośnienie sprawy poprosił nas niepełnosprawny emeryt. Na ulicach Grunwaldzkiej, Piaskowej, Komuny Paryskiej nie ma ani jednej niebieskiej koperty dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wszystkie te ulice należą do Prezydenta Miasta Bolesławiec, na każdej z nich znajdują się przychodnie.
istotne.pl 86 niepełnosprawność, parking

Reklama

Czytelnik zwrócił nam uwagę na brak miejsca parkingowego przy przychodniach, aptekach oraz szkole przy ulicach: Grunwaldzkiej, Piaskowej i Komuny Paryskiej. W rozmowie z nami przedstawił swoją opinię.

Porobili płatne parkingi, ale nie ma żadnej koperty dla niepełnosprawnych. Do Provity dużo ludzi przyjeżdża na rehabilitację, a tam jest tragedia z wjechaniem dla osoby niepełnosprawnej. Aż się prosi, by tam stworzono niebieską kopertę.

W innych miasta jest tak, że gdzie apteka to koperta, a u nas tego nie ma. Jak się jedzie od Grunwaldzkiej przez Piaskową do Komuny Paryskiej nie ma kopert, nie ma gdzie stanąć. Szkoła, apteka, przychodnie, a niepełnosprawny emeryt nie ma się gdzie zatrzymać.

Osoba niepełnosprawna ma niewielkie szanse zaparkowania przed NZOZ Provita i problem ten jest palący. Do właścicieli Provity należy bowiem jedynie wąski pas przy budynku. Reszta placu to własność miasta.

– Do firmy należą jedynie miejsca tuż przy budynku, miejsca te oznaczyliśmy, ale jest ich kilka. Jeżeli ktoś zaparkuje tuż przy ścianie budynku, nie musi płacić – Informuje Anna Garwolińska dyrektorka ds. Marketingu i Rozwoju NZOZ Provita.

Oznakowanie parkingu dla klientów NZOZ ProvitaOznakowanie parkingu dla klientów NZOZ Provitafot. istotne.pl

O sprawę braku miejsc parkingowych zapytaliśmy rzeczniczkę miasta Agnieszkę Gergont. Z jej odpowiedzi wynika, że osoba niepełnosprawna zainteresowana ustaleniem miejsca postojowego na ulicach i drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Bolesławiec, może złożyć wniosek do Urzędu Miasta Bolesławiec. W tym celu należy złożyć wniosek ze wskazaniem pożądanej lokalizacji. Wniosek jednak może nie być rozpatrzony pozytywnie, jeśli wyznaczenie takiego miejsca zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub go utrudnia. Oraz dodaje, że w przypadku „kopert” wyznaczanych poza drogami publicznymi, np. wewnątrz osiedla, decyzję o ich utworzeniu podejmuje zarządca terenu lub jego właściciel.

Niestety w przypadku drogi wewnętrznej przy NZOZ Provita według informacji uzyskanej od rzeczniczki teren nie spełnia warunków technicznych, aby wyznaczyć takie miejsce.

Provita działki nr 922, 921/6 i 219/39 (kolor różowy) należą do miastaProvita działki nr 922, 921/6 i 219/39 (kolor różowy) należą do miastafot. UM Bolesławiec

Warto przypomnieć, że osoba niepełnosprawna zainteresowana ustaleniem miejsca postojowego na ulicach i drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Bolesławiec, może złożyć wniosek do Urzędu Miasta Bolesławiec. W tym celu należy złożyć wniosek ze wskazaniem pożądanej lokalizacji (szkic lokalizacyjny lub szczegółowy opis miejsca najbardziej dogodnego dla wnioskodawcy).

Do złożenia wniosku nie jest potrzebna karta parkingowa. Możliwość wyznaczenia dodatkowych miejsc postojowych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (jedn. tekst Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), po szczegółowej ocenie ogólnej liczby miejsc do postoju i ilości już dostępnych miejsc zastrzeżonych. Tak wyznaczonych miejsc nie oznacza się dodatkowo numerem rejestracyjnym pojazdu lub innym opisem wskazującym, że jest to miejsce zarezerwowane wyłącznie dla wnioskodawcy.

Miejsce to dostępne jest dla wszystkich osób posiadających kartę parkingową zgodną z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 870). Wnioskodawca nie pokrywa kosztów związanych z wyznaczeniem miejsca postojowego. Ulice Grunwaldzka i Komuny Paryskiej są drogami miejskimi, obowiązuje taka sama procedura.

Nie zawsze jednak wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie. Odmowa może nastąpić np. wtedy, gdy wskazana lokalizacja miejsca parkingowego może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub go utrudniać. Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa (z dnia 14 listopada 2017 r.) wytyczne odnośnie rozmiarów miejsc parkingowych są następujące:

Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:

  • szerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych
  • szerokość 3,6 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne
  • W przypadku usytuowania wzdłuż jezdni stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej
  • szerokość 3,6 m, z możliwością ograniczenia do 2,5 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego, i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych
  • szerokość 3,6 m i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne

Agnieszka Gergont, rzeczniczka UM Bolesławiec

Reklama