Rusza II etap budowy obwodnicy Bolesławca. Koszt: prawie 65 mln zł

Ludzie
fot. istotne.pl Prace projektowe mają się zakończyć w II kwartale 2023 r. Potem sama droga ma zostać wybudowana w ciągu 36 miesięcy.
istotne.pl 183 umwd, dsdik, um bolesławiec, gmina bolesławiec, powiat bolesławiecki

Reklama

Za nami konferencja dotycząca II etapu budowy obwodnicy Bolesławca. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski:

Dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Bolesławca, ale dla wszystkich użytkowników drogi 297. Długo oczekiwana inwestycja.

I dodał:

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować i prezydentowi Miasta Bolesławca, i wójtowi Gminy Bolesławiec. 20 proc. tej inwestycji pokryją właśnie te dwa samorządy.

Dlaczego samorządowcom tak zależy na tej obwodnicy?

  • Zwiększy ona dostępność transportową.
  • Skomunikuje tereny inwestycyjne Gminy Bolesławiec i Miasta Bolesławiec.
  • Odciąży przede wszystkim centrum Bolesławca od ruchu tranzytowego, a zwłaszcza ruchu ciężkiego.
  • Poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu: zarówno kierowców, jak i pieszych.

Poseł Szymon Pogoda: – To inwestycja bardzo potrzebna dla nas, dla wszystkich mieszkańców Bolesławca, całej ziemi bolesławieckiej. Bardzo się cieszę, że ta decyzja zapadła i że środki na tę inwestycję zostaną przydzielone.

Oraz zaznaczył:

Gratuluję panu marszałkowi skuteczności. Dziękuję panu prezydentowi Piotrowi Romanowi, który przez lata zabiegał o realizację tej inwestycji; panu wójtowi, panu staroście. Bardzo się cieszę, że już w przeciągu najbliższych lat bolesławianie, wszyscy mieszkańcy powiatu bolesławieckiego – i nie tylko – będą mogli korzystać z nowej infrastruktury.

Starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak:

Wszyscy mamy świadomość, że znaczącą część osób, które pracują na strefach przemysłowych na terenie całego powiatu, stanowią osoby, które dojeżdżają do nas z powiatów ościennych: z Lwówka, Lubania, Złotoryi, części województwa lubuskiego. Wszystko wskazuje na to, że ten ruch będzie rósł, więc ten brakujący element obwodnicy Bolesławca pozwoli doprowadzić do sytuacji, że wszystkie osoby dojeżdżające do pracy, do szkoły, będą mogły w sposób bezpieczny dotrzeć do celu.

I dodał:

Ta obwodnica odciąży i drogi miejskie, i gminne, i powiatowe, i wojewódzkie. I przede wszystkim wyprowadzi tiry z dróg niższej kategorii.

Sekretarz Miasta Bolesławiec Jerzy Zieliński:

Mam bardzo osobisty stosunek do tej drogi. Od 2006 r. interpelowałem do „wszystkich świętych”, żeby tę drogę zrobić. Jest to realizacja jednego z ważnych celów europejskich: łączenia regionów. Województwo lubuskie, powiedziałbym, wyprzedza nas, jeśli chodzi o jakość dróg. Dzięki realizacji drugiego etapu obwodnicy Bolesławca dorównamy województwu lubuskiemu.

Oraz dopowiedział: – Bolesławiec czeka.

Szczegółowe informacje poniżej:

Co to da?

Planowany odcinek o długości 5,9 km skomunikuje drogę wojewódzką nr 297 z drogą wojewódzką nr 94 w kierunku węzła Krzywa i poprzez istniejący odcinek południowo-wschodniej obwodnicy Bolesławca z drogą wojewódzką nr 363 w kierunku Złotoryi. Koszt całej inwestycji wyniesie około 65 mln złotych. Budowa obwodnicy zostanie dofinansowana w 60%, czyli ponad 38,7 mln złotych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg (program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030). Wkład własny gminy, miasta i województwa wyniesie w sumie 40%.

– Obwodnica umożliwi wygodny dojazd z autostrady A4 do miejscowości leżących na południe i wschód od Bolesławca bez konieczności przejazdu przez centrum miasta. Zatem znacząco wyprowadzi ruch z miasta i poprawi tym samym bezpieczeństwo jego mieszkańców – tłumaczy Tymoteusz Myrda, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

II etap obwodnicy połączy się z wybudowanym w 2018 roku I etapem trasy. Przebiegać będzie od ronda w Kruszynie do m. Łąka. Trasa krzyżować będzie się z drogami gminnymi i powiatowymi, linią kolejową. I etap obwodnicy Bolesławca został otwarty w 2018 roku. Odcinek o długości 4 km połączył drogę krajową nr 94 z wyremontowaną DW 297 w kierunku Lwówka Śląskiego. Koszt inwestycji wyniósł 30,6 mln zł.

Reklama