Uwaga, szykują się zmiany w Kodeksie pracy. Rząd zachęci Polki do rodzenia dzieci?

Kobieta w ciąży
fot. unsplash.com (freestocks) W planach między innymi wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony oraz ułatwienia w korzystaniu z elastycznej organizacji pracy.
istotne.pl 183 praca, prawo, pis

Reklama

Jak informuje samorządowy serwis Polskiej Agencji Prasowej:

Większość planowanych zmian wynika z konieczności implementacji do polskiego prawa dwóch dyrektyw europejskich. Chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). Termin wdrożenia postanowień obu dyrektyw upływa odpowiednio 1 i 2 sierpnia br.

Jakie zmiany mają zostać wprowadzone?

Ważne dla rodziców

  • Łączna długość urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców ma wzrosnąć z obecnych 32 tygodni po urodzeniu jednego dziecka lub 34 tygodni po urodzeniu dwojga i więcej dzieci do odpowiednio 41 lub 43 tygodni.
  • Zmienić ma się również wysokość zasiłku macierzyńskiego.
  • Ma też nastąpić „uniezależnienie prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu”. (Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, aby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, matka musi być gdzieś zatrudniona).

Co z urlopami?

Mają zostać wprowadzone dwa nowe rodzaje urlopu:

  • pierwszy, maksymalnie 5-dniowy, bezpłatny urlop opiekuńczy „w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek/małżonka) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych”;
  • drugi: „zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym, z zachowaniem za czas tego zwolnienia prawa do 50% wynagrodzenia (obliczanego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego)”.

Zmiany w elastycznej organizacji pracy

PAP: – Po nowelizacji Kodeksu pracy łatwiejsze ma być korzystanie z tzw. elastycznej organizacji pracy przez rodziców dzieci w wieku do 8 lat oraz opiekunów osób wymagających „znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych” i mieszkających razem z pracownikiem.

Agencja dodaje:

Zgodnie z zapowiedzią odrzucenie wniosku o elastyczną organizację pracy, a w tym telepracę, elastyczne rozkłady czasu pracy (ruchomy czas pracy, indywidualny czas pracy i przerywany czas pracy) lub pracę w niepełnym wymiarze, będzie wymagało przedstawienia przez pracodawcę pisemnego uzasadnienia.

Jakie będą inne zmiany?

Jeśli chodzi o umowy na czas określony, wprowadzony zostanie obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy – tak samo jak w wypadku umów na czas nieokreślony.

Będzie też zakaz „prowadzenia wszelkich przygotowań do zwolnienia pracowników w okresie ciąży i okresie urlopu macierzyńskiego, z którego pracownica korzysta w związku z urodzeniem dziecka bez składania wniosku, a także od dnia wystąpienia przez pracownika z wnioskiem o udzielenie: części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części i urlopu opiekuńczego albo jego części oraz skorzystania z takiego urlopu, a także z powodu wystąpienia z wnioskiem o elastyczną organizację pracy do dnia zakończenia pracy w ramach elastycznej organizacji czasu pracy”.

Więcej szczegółów na stronie PAP-u. Planowany termin wprowadzenia zmian: drugi kwartał 2022 r. Czy wszystkie wejdą w życie – czas pokaże. Do tematu wrócimy.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.

Reklama