materiał promocyjny

Rada Gminy Gromadka przyzna młodym ludziom stypendia: naukowe i sportowe

Chłopiec
fot. Alicja Król Radni Rady Gminy Gromadka, chcąc docenić zaangażowanie młodych ludzi i ciężką pracę włożoną we własny rozwój intelektualny, ale też i fizyczny, ustanowili w dniu 28 lipca 2021 roku stypendia: naukowe uchwałą Nr XXXV/283/21 i sportowe uchwałą Nr XXXV/284/21.
istotne.pl 183 stypendium, gmina gromadka

Reklama

W roku 2021 do biura rady wpłynęło kilka wniosków o stypendium sportowe, niestety po terminie określonym w regulaminie stypendialnym. W związku z tym, że informacja o terminach składania wniosków o stypendia nie dotarła do wszystkich zainteresowanych osób, stypendia za rok szkolny 2020/2021 nie zostały przyznane.

Radni mimo to postanowili nagrodzić uczniów i uchwałą Nr XLI/324 /22 z dnia 28.01.2022 r. zmienili regulamin tak, by można było przyznać stypendia sportowe za wyniki osiągnięte w poprzednim roku szkolnym; określili również zasady ich przyznawania w roku 2022.

Harmonogram działań wygląda następująco:

  • Wnioski o stypendium sportowe za poprzedni rok szkolny należy złożyć w Urzędzie Gminy w Gromadce w dniach od 28 lutego do 14 marca.
  • Rozpatrzenie wniosków nastąpi do 25 marca, a wypłata przyznanych stypendiów od kwietnia do sierpnia włącznie, raz w miesiącu.

By wniosek nie został odrzucony, należy zastosować się do regulaminu stypendium ze zwróceniem szczególnej uwagi na wymagane załączniki i złożenie wniosku na właściwym formularzu.

Osoby chcące uzyskać stypendium naukowe lub sportowe za bieżący rok szkolny powinny złożyć wniosek do 10 września tego roku. Zamiarem Rady Gminy jest, by stypendia były przyznawane corocznie. Poniżej znajdują się linki do regulaminów stypendialnych:

Przewodniczący Rady Gminy Gromadka Krzysztof Król

Opracowanie graficzne Alicja KrólOpracowanie graficzne Alicja Królfot. Alicja Król
Herb Gminy GromadkaHerb Gminy Gromadkafot. Gmina Gromadka

Reklama