O korepetycjach, ich liczbie, wadach i zaletach oraz rozliczaniu z Urzędem Skarbowym

Tomasz Tokarz
fot. istotne.pl Rozmowa o korepetycjach z dr. Tomaszem Tokarzem, trenerem kompetencji społecznych, cyfrowych, nauczycielem, coachem i wykładowcą akademickim. Autorem książki „Szkoła ma być dla ucznia”. W artykule prezentujemy również przydatne, najnowsze informacje o sposobach opodatkowania korepetycji w Nowym Ładzie.
istotne.pl 86 wywiad, na żywo, nauczyciel, szkoła, nauka

Reklama

Doktor Tomasz Tokarz poleca korepetycje pasjonatom. Uważa, że cena korepetycji zależeć powinna od poziomu, skuteczności i profesjonalizmu nauczyciela. Za nieetyczne jednak uważa, by nauczyciel uczył swoich uczniów i uczennice. Podkreśla też rolę rodziców w tym, że korepetycje są tak powszechne.

Czy Tomasz Tokarz wyobraża sobie edukację w Polsce bez korepetycji? Posłuchajcie wywiadu.

Dr Tomasz Tokarz ukończył studia na Wydziale Nauk Humanistyczno-Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2005 obronił doktorat. Jego zainteresowania koncentrują się wokół edukacji alternatywnej, innowacji edukacyjnych, nowych technologii, komunikacji międzyludzkiej oraz problematyki rozwoju osobistego i relacji. Jest  autorem licznych artykułów (w czasopismach i na portalach internetowych) oraz autorem lub redaktorem kilku książek. Najnowsza nosi znamienny tytuł „Szkoła ma być dla ucznia„. Tomasz Tokarz prowadzi szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców: propozycje szkoleń. Tomasz Tokarz współtworzy Fundację EDUTANK i prowadzi bloga: INNOWACYJNA EDUKACJA.

Opodatkowanie korepetycji w Nowym Ładzie

Dzięki uprzejmości Urzędu Skarbowego w Bolesławcu przedstawiamy aktualne informacje na temat opodatkowania przychodów z korepetycji.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu przypomina, że osoby, które we własnym imieniu, bez względu na rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły udzielają korepetycji, są obowiązane zarejestrować we właściwym organie fakt prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Taki podatnik ma do wyboru trzy formy opodatkowania: podatek płacony na zasadach ogólnych, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zasady ogólne (skala podatkowa)

Przy podatku opłacanym na zasadach ogólnych podstawą opodatkowania jest dochód rozumiany jako różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania tego przychodu.
Przy wyborze tej formy opodatkowania w skali podatkowej występują dwie stawki: 17% i 32%.
Polski Ład podwyższa kwotę wolną od podatku aż do limitu 30 000 zł. Dodatkowo zwiększeniu ulega kwota pierwszego progu podatkowego do 120 000 zł.

Podatek liniowy

Przy podatku opłacanym w formie podatku liniowego, podstawą opodatkowania jest dochód rozumiany jako różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania tego przychodu.
Stawka podatku liniowego wynosi 19% – niezależnie od wysokości dochodów.
Wybierając tę formę opodatkowania, osoba udzielająca korepetycji nie ma możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku oraz innych ulg podatkowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Osoby udzielające korepetycji, które skorzystają z tej formy rozliczenia płacą zryczałtowany podatek od przychodu.
Polski Ład wprowadził zryczałtowaną stawkę na usługi edukacyjne w postaci udzielania lekcji na godziny w wysokości 8,5% od uzyskanego przychodu. Ta forma rozliczenia będzie szczególnie korzystna dla osób, które nie będą ponosiły znacznych wydatków związanych z działalnością gospodarczą.

Osoby udzielające korepetycji, które w ostatnich 60 miesiącach nie wykonywały działalności gospodarczej, mogą zdecydować się na działalność nierejestrową. W przypadku wyboru takiej formy przychód z korepetycji w żadnym miesiącu nie może przekroczyć połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto.

Udzielanie korepetycji w formie działalności nierejestrowej jest bardzo korzystne, ponieważ osoba fizyczna:

  • nie musi zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS
  • nie musi płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w ZUS i składać deklaracji ZUS,
  • nie musi płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek,
  • nie musi prowadzić sformalizowanej ewidencji podatkowej. Powinna jedynie ewidencjonować przychody z uwzględnieniem daty ich uzyskania. Może to robić w dowolnej formie.

Przychody z korepetycji uzyskane w ramach działalności nierejestrowej, rozlicza się samodzielnie w zeznaniu rocznym. Należny podatek wyniesie 17% lub 32% w zależności od wysokości osiągniętych w roku podatkowym dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, tj. wg obowiązującej skali podatkowej.

Jeżeli przychód z działalności nierejestrowej przekroczy w danym miesiącu próg 50% minimalnego wynagrodzenia, staje się ona działalnością gospodarczą od dnia, w którym limit został przekroczony. Wówczas w ciągu 7 dni należy złożyć w CEIDG wniosek rejestracyjny.

Warto pamiętać, że dochody z korepetycji nie są objęte zwolnieniem z PIT dla młodych, nawet jeżeli korepetytor nie ukończył 26 lat. Link do broszury informacyjnej dot. działalności nierejestrowej: biznes.gov.pl

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Skarbowego w Bolesławcu: dolnoslaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-boleslawcu/kontakt/telefony

Reklama