Jest nowy dowódca świętoszowskich pancerniaków. Co z gen. Kowalikiem?

Jest nowy dowódca świętoszowskich pancerniaków. Co z gen. Kowalikiem?
fot. szer. Kamil Oślizło W 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie nastąpiło przekazanie sztandaru.
istotne.pl 183 wojsko, 10bkpanc

Reklama

Jak informuje 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie:

Na podstawie rozkazu dowódcy Dywizji płk Paweł Pytko został wyznaczony do pełnienia obowiązków dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

Co z dotychczasowym dowódcą?

Żołnierze:

Generał brygady Rafał Kowalik został wyznaczony na stanowisko szefa Pionu Operacyjnego – zastępcę szefa sztabu do spraw Operacyjnych w Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im gen. B. Kwiatkowskiego.

I dodają:

Panie generale! Dziękujemy za wspólną służbę i życzymy sukcesów oraz żołnierskiego szczęścia w dalszej służbie!

Reklama