materiał promocyjny

Instalacja fotowoltaiczna – odliczanie od podatku

Budynek z fotowoltaiką
fot. stiloenergy.pl Fotowoltaika od wielu lat co roku gromadzi coraz liczniejsze grono inwestorów, czemu dodatkowo sprzyja fakt, iż wiąże się z nią wiele korzyści, które wykraczają poza aspekt ekologii i zyskania niezależności energetycznej, a tym samym działają dodatkowo zachęcająco dla potencjalnych inwestorów. Od 1 stycznia 2019 roku takim benefitem powiązanym z zamontowaniem instalacji PV na potrzeby domu, jest podatkowa ulga termomodernizacyjna.
istotne.pl 1 prąd, energetyka, energia, miasto jelenia góra

Reklama

Ulga ta pozwala na odliczenie wydatków poniesionych w związku z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych od swojego podatku dochodowego – nawet wówczas, gdy inwestor skorzystał już z dotacji „Mój Prąd”. Jakie warunki należy spełnić, by móc odliczyć koszty związane z instalacją od podatku? Kto może skorzystać z tej możliwości?

Odliczanie fotowoltaiki od podatku – podstawa prawna i główne warunki dokonywania odliczenia

Podstawą prawną do stosowania ulgi termomodernizacyjnej jest Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku, wprowadzona w życie od 1 stycznia 2019 roku. Zapisy ustawy jasno wskazują, iż z ulgi skorzystać mogą podatnicy, którzy rozliczają się według skali podatkowej na zasadach ogólnych (17% i 32%), podatku liniowego 19% lub opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Istotnym warunkiem uzyskania możliwości odliczenia jest pozostawanie właścicielem bądź współwłaścicielem domu jednorodzinnego, na którym i na potrzeby którego zamontowana została instalacja fotowoltaiczna. Istotne jest przede wszystkim przeznaczanie produkowanego z mikroinstalacji prądu na potrzeby domu jednorodzinnego, dlatego instalację można zamontować również na dachu garażu lub innego budynku gospodarczego. Akceptowalne jest także wydzielenie w budynku do dwóch lokali mieszkalnych lub jednego mieszkalnego i jednego użytkowego o powierzchni mniejszej lub równej 30% powierzchni całego budynku. Budynek, na którym ma zostać wybudowana instalacja PV, musi być budynkiem już zakończonym, nie może pozostawać w budowie.

Nawet jeśli spełnione zostaną powyższe warunki, kluczowa dla uzyskania możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest data poniesienia ostatniego wydatku związanego z zakupem i montażem mikroinstalacji. Oznacza to, iż poniesienie ostatniego wydatku nie później niż do 31.12.2018 roku, wyklucza z uprzywilejowania możliwością dokonania odliczenia, ale już rozpoczęcie realizacji inwestycji przed 31.12.2018, a zakończenie jej po tym terminie (rozumiane jako poniesienie ostatniego związanego z tym wydatku, wnioskowane na podstawie daty na fakturze), kwalifikuje do opcji skorzystania z ulgi.

Co jest a co nie jest wydatkiem w rozumieniu zapisów ww. ustawy?

Dokładne wyszczególnienie wydatków, które są kwalifikowane do odliczenia, znajduje się w rozporządzeniu ministra, stanowiącym załącznik do ww. ustawy. Generalnie możemy odliczyć wszelkiego rodzaju sprzęty, materiały budowlane i usługi związane z inwestycją – tj. przede wszystkim usługę montażu instalacji (który zawsze warto powierzać specjalistom w branży). Co ważne, inwestor nie będzie mógł zakwalifikować wydatków, których rzeczywiście nie poniósł – ulga przysługuje w ramach wydatków sfinansowanych ze środków własnych oraz za pomocą kredytu lub pożyczki. Jeżeli inwestor otrzymał dotację na fotowoltaikę, np. z programu „Mój Prąd”, w wysokości 3 tys. złotych, wówczas pomniejsza kwotę do odliczenia o wartość otrzymanej dotacji.

Do grupy wydatków niekwalifikowanych w tym zakresie zaliczymy również m.in.: wydatki kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu, wydatki uwzględnione w wykazie ulg Ordynacji Podatkowej lub wydatki dofinansowane z NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jaką kwotę poniesionych wydatków można odliczyć?

Całkowita kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych i limit ten obejmuje sumę wszystkich inwestycji termomodernizacyjnych wykonanych w obszarze własnościowego budynku. Małżonkom limit 53 tysięcy złotych liczony jest podwójnie, tj. mogą oni odliczyć 106 tysięcy ulgi. Jeżeli kwota odliczeń przekracza roczny dochód, można dokonywać odpisów przez 6 kolejnych lat.

Przykładowe kalkulacje z uwzględnieniem dotacji z rządowego programu „Mój Prąd”

Właściciel budynku jednorodzinnego w 2020 roku zainwestował w fotowoltaikę 30 tysięcy złotych. Otrzymał również 3 tys. złotych dotacji z rządowego programu „Mój Prąd”, co zmniejsza rzeczywiście poniesione wydatki do kwoty 25 tysięcy złotych – z uwagi, iż kwota ta nie przekracza limitu 53 tysięcy złotych, może zostać odliczona od podatku w całości lub (w przypadku przekroczenia wartości rocznego dochodu) przez kolejne lata (maksymalnie 6 lat). Tym sposobem można zaoszczędzić kilka tysięcy złotych!

Reklama