tekst zlecony

Borówki, Wioska Darów Lasu, zmieni się na lepsze, gorąco zaprasza turystów!

Borówki, Wioska Darów Lasu, zmieni się na lepsze, gorąco zaprasza turystów!
fot. Alina Naruszewicz W ramach Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2021” Fundacja wspierania Turystyki i Rekreacji „Chata” wraz z mieszkańcami Borówek realizuje projekt „Wspólnie dla Borówek”.
istotne.pl 183 gmina gromadka, borówki

Reklama

Głównym celem projektu „Wspólnie dla Borówek” jest poprawa wizerunku wsi poprzez odnowienie tablic informacyjnych i witaczy znajdujących się na terenie tej miejscowości, ale także integracja i aktywizacja mieszkańców poprzez wspólne działanie na rzecz całej społeczności.

W ramach projektu zaplanowane zostały działania, które jeszcze bardziej zachęcą turystów do odwiedzania położonej u wrót do Przemkowskiego Parku Krajobrazowego miejscowości Borówki, takie jak:

  • oznakowanie atrakcji Borówek nowymi tablicami informacyjnymi,
  • postawienie trzech tablic edukacyjnych o miejscowości,
  • stworzenie ścieżki zielarskiej na terenie Borówek – Wioski Darów Lasu,
  • przygotowanie i druk folderu o Borówkach wraz z ofertą pobytową wsi,
  • quest – edukacyjna gra terenowa po Borówkach,
  • przeprowadzenie dwóch warsztatów edukacyjnych dla klas z Dolnego Śląska,
  • aktywizacja mieszkańców na rzecz wizerunku i promocji Borówek.

Projekt będzie realizowany w miejscowości Borówki w gminie Gromadka. Mieszkańcy:

Nasza miejscowość jest miejscowością turystyczną, mieszczącą się w otulinie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, i bardzo zależy nam na pozytywnym obrazie naszej wsi wśród odwiedzających ją gości.

Realizacja projektu z tytułu programu „Działaj Lokalnie”, realizowanego w ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz wsparciu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Wrzosowa Kraina i Gminy Gromadka.

LogoLogofot. Gmina Gromadka

Reklama