Gminy, w tym Nowogrodziec, nie będą tracić grubych milionów. Szykuje się zmiana prawa

Gminy, w tym Nowogrodziec, nie będą tracić grubych milionów. Szykuje się zmiana prawa
fot. unsplash.com (Tingey Injury Law Firm) Ministerstwo infrastruktury opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przewiduje uszczelnienie przepisów dotyczących opodatkowania nieruchomości, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej – podaje samorządowy serwis PAP.
istotne.pl 183 pieniądze, prawo, podatek

Reklama

O sprawie informowaliśmy już na naszych łamach, chociażby w materiale Gminy Nowogrodziec i Osiecznica stracą grube miliony? Apelują o zmianę prawa. Apele gmin, nie tylko tych z powiatu bolesławieckiego, by uszczelnić podatek od nieruchomości kolejowych, okazały się skuteczne. PAP:

Regulacja doprecyzowuje przepisy, które umożliwiają zwolnienie z podatku nieruchomości, na których znajduje się infrastruktura kolejowa (udostępniana, wykorzystywana do przewozu osób lub szerokotorowa) i nieruchomości po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej (zwolnione przez okres trzech lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym).

W uzasadnieniu projektu zaś czytamy:

W konsekwencji projektowane rozwiązania wyeliminują nadużycia interpretacji aktualnie obowiązujących przepisów przez część przedsiębiorców, którzy nie prowadząc działalności zarządcy na rynku kolejowym, wykorzystują przepis do unikania opodatkowania i powodują uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości do budżetów gmin.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Reklama