Wojsko: wybuchowe szkolenie w Świętoszowie

Wojsko: wybuchowe szkolenie w Świętoszowie
fot. st. szer. Waldemar Bagłaj Wykonywanie ukryć na sprzęt bojowy i stan osobowy z wykorzystaniem materiału wybuchowego były tematem zajęć inżynieryjno-saperskich z udziałem żołnierzy 3 dywizjonu artylerii rakietowej, które 14 października br. przeprowadzono na Ośrodku Saperskim w Świętoszowie.
istotne.pl 183 wojsko, 23śpa

Reklama

23 Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu: – Celem zajęć realizowanych w ramach szkolenia poligonowego pododdziałów 23 pułku artylerii było doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu własnoręcznego bezpiecznego uzbrajania i wysadzania ładunków wybuchowych, a także wykorzystania materiałów wybuchowych do wykonywania rozbudowy fortyfikacyjnej.

Przed przystąpieniem do szkolenia kierownik zajęć ppor. Kacper Grejć zapoznał uczestników zajęć z przepisami oraz warunkami bezpieczeństwa obowiązującymi w czasie wykonywania prac minerskich. Następnie żołnierze przystąpili do sporządzenia elektrycznej ćwiczebnej sieci wybuchowej. Tę część szkolenia przeprowadził instruktor z patrolu saperskiego kpr. Dawid Rajczakowski, który dzieląc się saperskim doświadczeniem, zwracał uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i poprawność wykonywanych czynności na każdym etapie szkolenia.

Po omówieniu i praktycznym sporządzaniu sieci wybuchowej przez szkolonych artylerzyści mieli możliwość zaobserwowania efektów swojej pracy podczas wysadzania materiału wybuchowego. Ostatnim zagadnieniem realizowanym podczas zajęć było ustawianie pojedynczej miny sygnalizacyjno-oświetleniowej „Płomień-60”.

Jednostka: – W zajęciach, oprócz etatowych żołnierzy 3. dar, uczestniczyli również żołnierze rezerwy biorący udział w szkoleniu poligonowym pododdziałów 23 pa, którzy doskonalili umiejętności posługiwania się sprzętem saperskim w działaniach bojowych.

Podczas omówienia szkolenia podporucznik Grejć ocenił, że cel szkolenia został osiągnięty, zaś nabyte umiejętności praktyczne oraz wiedza teoretyczna z zakresu wykonywania przez żołnierzy rozbudowy fortyfikacyjnej zostaną wykorzystane w dalszym szkoleniu.

Reklama