Szef rady gminy Gromadka odpowiada na list w sprawie równego traktowania rodzin

Tablice z napisami Rada Gminy Gromadka i Wójt Gminy Gromadka
fot. istotne.pl Jest odpowiedź Krzysztofa Króla na pismo wysłane do radnych gminy Gromadka przez Stowarzyszenie Wolna Gromadka
istotne.pl 86 list, gmina gromadka, lgbt

Reklama

O sprawie pisaliśmy w materiale List do radnych gminy Gromadka w sprawie równego traktowania rodzin

Stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Gromadka wobec listu Stowarzyszenia „Wolna Gromadka” skierowanego do radnych.

Ze zdumieniem przeczytałem list Stowarzyszenia „Wolna Gromadka” do radnych. Kolejny raz potwierdza się, że aktywiści mylą dokumenty ponieważ ani jeden z zarzutów nie ma odbicia z tekście Samorządowej Karty Praw Rodzin (SKPR). Dlatego jeszcze raz proszę o przeczytanie SKPR i zaprzestanie okłamywania i manipulowania ludźmi.

Za miesiąc miną dwa lata obowiązywania SKPR w gminie Gromadka, proszę podać mi choć jeden przykład osoby pokrzywdzonej przez Gminę, Radę Gminy czy jakąkolwiek instytucję podległą Gminie, może Przedsiębiorcę, który napotkał trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej z tytułu funkcjonowania SKPR? Trudno mi brać odpowiedzialność za indywidualne, subiektywne odczucia danej osoby tym bardziej gdy jest ona nieustannie manipulowana przez aktywistów „Wolnej Gromadki”.

Przyjęcie SKPR ma na celu wsparcie i wzmocnienie rodziny jako podstawy i fundamentu silnego państwa i silnego społeczeństwa. Chcemy by pracujący rodzice czuli się bezpiecznie w swoim zakładzie pracy, by pracodawcy wspierali rodziny swoich pracowników czy też rodziny klientów przez różnego rodzaju preferencje czy udogodnienia ale też by sami Przedsiębiorcy byli wspierani przez nas właśnie w takich działaniach, oni też mają rodziny.

Czytamy w liście do Radnych, że bagatelizujemy przemoc w rodzinie spowodowaną nadużywaniem alkoholu, gdzie to jest zapisane w SKPR? Gdzie w SKPR podważamy prawo do wolności prowadzenia działalności gospodarczej? Tylko rodziny, której członkowie kochają się i szanują są gwarantem bezpieczeństwa, bezpieczeństwa nas wszystkich ale i ich samych jako wspólnoty rodzinnej i ich dzieci. Przemoc w rodzinie rodzi się właśnie wtedy gdy te wartości, o których mówi SKPR zanikają. Kolejny absurd i kłamstwo to stwierdzenie, że dzielimy społeczeństwo i kogoś dyskryminujemy. Ani razu w SKPR nie ma o tym mowy, ani razu nie użyto skrótowca LGBT, nie wspominamy o tzw. osobach nieheteronormatywnych. Sprawy preferencji seksualnych nas nie interesują, to prywatna i osobista sprawa każdego człowieka. Nikt w Gminie Gromadka o to nie pyta. A już pisanie jakoby „podjęta uchwała odbiera dzieciom ich podmiotowość” absurd!

W naszej uchwale wskazujemy na jedno z podstawowych praw, prawo rodziców do wychowania własnych dzieci wg własnych przekonań, nie wg przekonań nauczyciela, aktywistki czy kogokolwiek innego. Jestem zdecydowanym zwolennikiem tego by edukacją seksualną zajęli się specjaliści, psychologowie, seksuolodzy a nie emerytowany aktywista uzurpujący sobie do tego prawo tylko dlatego, że założył sobie stowarzyszenie. Jestem za tym by dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym wychowywali rodzice a nie aktywiści, którzy chcą prowadzić edukację seksualną nie pytając rodziców o zgodę, a instytucje takie jak żłobki, przedszkola czy szkoły mają pełnić rolę pomocniczą, zgodnie z ustawą o oświacie wspierać rodziców a nie ich w tym zastępować.

Najczęściej powtarzany zarzut wobec SKPR to, że dyskryminujemy samotne matki czy inne niepełne rodziny. Nie! W SKPR jest zapis, że najważniejsze jest rodzicielstwo więc zarówno macierzyństwo jak i ojcostwo. W życiu sytuacje są różne, często dramatyczne czy tragiczne w wyniku czego dzieci są wychowywane przez samotną matkę czy ojca, dziadków czy krewnych, to dla nas nadal rodzina, wielokrotnie to podkreślałem, że szczególnie samotni rodzice wymagają pomocy ze strony samorządu Gminy. Ważne jest natomiast to by prawo nie dyskryminowało małżeństw, często zdarza się, że rodzice dziecka żyją razem i wspólnie wychowują dzieci ale opłaca się udawać, oszukując Gminę czyli nas wszystkich płacących podatki, że jest się samotnym rodzicem by uzyskać więcej pieniędzy w formie różnego rodzaju zasiłków. Małżeństwa wręcz decydują się na rozwód tylko by takie świadczenia uzyskać. Czy to jest uczciwe? Chcemy by pieniądze trafiały tam gdzie rzeczywiście trzeba pomóc, do najbardziej potrzebujących.

Nie chcę głębiej wchodzić w sposób działania Stowarzyszenia „Wolna Gromadka”, gdzie władze stowarzyszenia rzekomo walcząc o równość, miłość i szacunek same wprowadziły cenzurę wypowiedzi wśród swoich członków, sieją mowę nienawiści i pogardę wobec drugiego człowieka na każdym kroku wyzywając radnych wszelakimi obraźliwymi epitetami. Gdzie głośno mówią, że wystąpili do Wojewody o uchylenie SKPR, a po otrzymaniu odpowiedzi już nie wspominają o niej, bo nie spełnia ich oczekiwań,. Czy podobnie głoszą, że wystąpili do Urzędu Gminy o informację ile przez to haniebne SKPR mieszkańcy Gminy stracili milionów, a po uzyskaniu odpowiedzi, że ani grosza nikt nam nie zabrał, że nikt nie wstrzymał dofinansowania, milczą. Jedna osoba z Rady Gminy przyznała, że w kontekście SKPR jest nękana w pracy. Czy na tym ma polegać równość i tolerancja? Z tego miejsca apeluję do radnych by nie dali się zastraszyć i bronili swej decyzji z 27 listopada 2019 roku.

Mam ciągle nadzieję, że żyjemy w Państwie prawa i demokracji gdzie rządzi większość wybrana w legalnych wyborach, a każdy kto dopuszcza się zniesławienia i naruszenia dóbr osobistych powinien ponieść tego konsekwencje. List „Wolnej Gromadki” do radnych pełen jest manipulacji, również w kwestii pozwu wobec aktywistów „Atlasu nienawiści”. Pozywamy tych Państwa za naruszenie naszego dobrego imienia i dóbr osobistych nie jesteśmy nienawistni, agresywni nie gardzimy innymi, nie dyskryminujemy nie segregujemy ludzi, wszystkich do nas zapraszam i gwarantuję, że nikt nikogo nie zapyta o poglądy, o preferencje seksualne czy tym podobne. My nie pozywamy ich za umieszczenie Gminy Gromadka na mapie samorządów, które przyjęły SKPR, pozywamy ich za umieszczenie nas na mapie nienawiści. Proszę też nie manipulować faktem uchylenia uchwały przez inne samorządy ponieważ wspomniane samorządy uchylały uchwały anty LGBT.

Trzeba też wspomnieć o opiniach konstytucjonalistów potwierdzających zgodność SKPR z Konstytucją RP, Pani Prof. dr hab. Anny Łabno z Uniwersytetu Śląskiego czy Pana dr hab. Jacka Zaleśnego z Uniwersytetu Warszawskiego, opinie są ogólnie dostępne.

Proszę o zamieszczenie odpowiedzi Wojewody Dolnośląskiego na wniosek o uchylenie SKPR przez Radę Gminy Gromadka wystosowany przez Stowarzyszenie „Kultura Równości” inicjowany przez aktywistów Stowarzyszenia „Wolna Gromadka”.

Serdecznie Wszystkich pozdrawiam.

Przewodniczący Rady Gminy Gromadka Krzysztof Król

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Wojewody Dolnośląskiego dotyczący uchwalenia w gminie Gromadka Samorządowej Karty Praw Rodziny.

Reklama