Nie chcą żwirowni w Ołoboku. Wójt Waldemar Nalazek tłumaczy i uspokaja

Nie chcą żwirowni w Ołoboku. Wójt Waldemar Nalazek tłumaczy i uspokaja
fot. ii Zebranie wiejskie podjęło uchwałę wyrażają sprzeciw wobec uruchomienia w Ołoboku żwirowni. Dodatkowo w ramach protestu mają być zbierane podpisy.
istotne.pl 4 protest, kopalnia, ołobok

Reklama

Mieszkańcy Ołoboku nie chcą uruchomienia w ich miejscowości żwirowni. Alarm podnieśli po tym, jak w miejscowości zostały wykonane odwierty. Zebranie Wiejskie w Ołoboku podjęło uchwałę o treści:

W związku z powzięciem informacji o zamierzeniu wydobywania kopaliny (żwir) na terenie Ołoboku zebranie wiejskie w dniu 29.09.2021r. stosownie do Ustawy z dnia 03.10.2008r. wyraża stanowczy sprzeciw wobec zamierzonego przedsięwzięcia.

Uchwała do wiadomości: Rady Gminy i Wójta Osiecznicy, Powiatu Bolesławieckiego oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W ramach sprzeciwu zbierają podpisy

Mieszkańcy Ołoboku wystosowali też pismo i zbierają podpisy przeciw eksploatacji w ich miejscowości złoża. Obawiają się negatywnego wpływu potencjalnej żwirowni na otocznie, niszczenia drogi Ołobok-Parowa przez samochody ciężarowe, problemów z brakiem wody w studniach, problemów z zasilaniem wodnym okolicznych lasów i stawów oraz ogólnie negatywnego wpływu inwestycji na ekosystem.

Teren, na którym zdaniem mieszkańców miałaby powstać żwirownia, jest objęty programem „Natura 2000”. Dodatkowo uważają, że odwierty zostały wykonane prawdopodobnie niezgodnie z prawem, bez obecności właścicieli działek. Mieszkańcy twierdzą, że złoża znajdują się w odległości 300 metrów od zabudowań. Wskazują także na brak konsultacji społecznych w tej sprawie.

Powyższe obawy zawarli w piśmie adresowanym do Wójta Gminy Osiecznicy. Pismo z podpisami ma być także przesłane do wiadomości: Gminy Osiecznica, Powiatu Bolesławieckiego, Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Wojewody Dolnośląskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Od Łukasza Szuchalskiego otrzymaliśmy zdjęcia drogi w Ołoboku, po której miałby jeździć samochody ciężarowe oraz zdjęcia terenów gdzie miałaby powstać żwirownia:

Co na to władze Gminy Osiecznica?

Wójt Gminy Osiecznica Wlademar Nalazek w oświadczeniu przesłanym do Redakcji portalu i gazety istotne.pl informuje:

W związku z otrzymaniem prośby o udzielenie odpowiedzi dotyczącej problemu poruszanego na Zebraniu Wiejskim, które odbyło się w Ołoboku, uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami zarówno obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak i obecnie procedowanego nowego planu miejscowego, nie ma możliwości rozpoczęcia eksploatacji złóż.

Zarówno w obowiązującym, jak i w projektowanym nowym planem (uzgodnionym i zaopiniowanym przez ustawowe instytucje), nie ma terenów przeznaczonych pod eksploatację złóż w przedmiotowym obszarze.

Sam fakt zatwierdzenia przez Marszałka udokumentowanego złoża, nie upoważnia do rozpoczęcia eksploatacji w tym obszarze.

Rozumiejąc obawy mieszkańców, zapewniam, że władze samorządowe nie będą podejmować żadnych czynności, które w jakikolwiek sposób pogorszą warunki życiowe lokalnej społeczności.

Z poważaniem
Wójt Gminy Osiecznica
Waldemar Nalazek

Aktualizacja 2021-10-18

18 października do Gminy Osiecznica zostało złożone pismo wyrażające protest mieszkańców odnośnie eksploatacji złoża w Ołoboku. Przez trzy dni (14-16 października) mieszkańcy Sołectwa Parowa zebrali w tej sprawie 431 podpisów, które dołączyli do złożonego protestu.

Reklama