Trwa remont ulicy Łukasiewicza

Remontowana ulica Łukasiewicza
fot. istotne.pl Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni z betonu asfaltowego wraz z zatokami postojowymi i chodnikami z kostki betonowej.
istotne.pl 4 ul. łukasiewicza

Reklama

W ramach zadania zaplanowano również remont istniejących wpustów ulicznych, ścieków przykrawężnikowych oraz regulacje zasuw, włazów, zaworów.

Remont będzie kosztował 890 827 złotych. Środki pochodzą z budżetu Miasta Bolesławiec.

Prace mają się zakończyć jeszcze w październiku.

Reklama