tekst zlecony

Jak rozróżnić wagi elektroniczne? Do czego potrzebna jest waga z legalizacją

Jak rozróżnić wagi elektroniczne? Do czego potrzebna jest waga z legalizacją
fot. istotne.pl W zależności od charakteru działalności, czy to naukowej, czy biznesowej, konieczne może okazać się zaopatrzenie w jakościową wagę elektroniczną. Oczywiście profesjonalny sprzęt będzie mocno odbiegał jakością od wag, którymi możemy wyposażyć swoje domowe kuchnie – podlega on też ścisłym kontrolom i musi być legalizowany. Na czym polega ten proces?
istotne.pl 1 elektronika, waga, miasto jelenia góra

Reklama

Unijne normy handlowe jasno określają zakres, w którym musi przebiegać legalizacja wagi. Wagi elektroniczne muszą więc posiadać odpowiedni dokument wystawiony przez Urząd Miar, który potwierdza dokładność pomiaru. Wymogi różnią się w przypadku różnych rodzajów przeznaczenia wagi — dlatego też inne wymagania będą stawiane przed wagami do celów naukowych, sklepowych, rolniczych, laboratoryjnych czy aptecznych.

Do jakich celów potrzebna jest legalizowana waga elektroniczna?

Najczęściej legalizowane wagi spotykamy w sklepach spożywczych, gdyż tylko taki sprzęt może być używany do odważania żywności. To samo tyczy się wszelkich lokali handlowych. W ich przypadku najpopularniejsza dokładność wagi, której wymagają oficjalne przepisy to ok. 5 g.

Placówki takie jak laboratoria analityczne, apteki, punkty medyczne, a także wszelkie eksperckie instytucje oczywiście również muszą mieć na stanie wagi z legalizacją, żeby w ogóle mogły świadczyć usługi. To samo dotyczy każdego, kto określa należności, wysokość podatków, kar, odszkodowań czy innych odgórnie regulowanych opłat.

Wagi z legalizacją – jak długo obowiązuje dokument?

Do 26 kwietnia 2019 r. wagi legalizowane dopuszczone były do usług na okres 3 lat od wystawienia dokumentu. Przepisy te jednak uległy zmianie i od tamtej pory okres legalizacji został skrócony do 25 miesięcy. Nie oznacza to jednak, że nowe przepisy obowiązują wagi legalizowane przed zmianą regulacji. Ponowne dokumenty dla wag legalizowanych przed 26 kwietnia 2019 r. należy wystawić po wygaśnięciu poprzedniej legalizacji, bez martwienia się nowym okresem 25 miesięcy.

Kary nakładane na użytkowników wag bez legalizacji

Wysokość kary regulowana jest w tym przypadku przez ustawę Prawo o miarach. Zgodnie z jej 26. artykułem każda osoba, która w pełni świadomie użytkuje lub posiada gotową do użytku wagę bez legalizacji, może liczyć się z wizją ograniczenia wolności, aresztu, a także grzywną nawet do 10 000 zł. Warto wspomnieć, że obowiązek zgłoszenia urządzenia do Urzędu Miar i umówienie kontroli w celu ponownej legalizacji urządzenia leży po stronie jego właściciela.

Jak sprawdzić, czy waga jest legalizowana?

Kluczowa będzie tu naklejka z odpowiednimi oznaczeniami, która powinna znajdować się na wadze. Jeśli została ona uszkodzona lub zerwana, wówczas możemy mówić o wygaśnięciu dopuszczenia urządzenia. Najważniejszymi elementami, poza szczegółową specyfikacją, są na niej oznaczenia wydrukowane największą czcionką, czyli symbol zgodności z normami UE (popularne „CE”), znak metrologiczny „M”, rok produkcji wagi, a następnie numer jednostki notyfikowanej. Nieco z boku oznaczona zostaje klasa dokładności wagi (od IIII do I).

Reklama