Jak chronić ludność? Ważna konferencja w Bolesławcu

Jak chronić ludność? Ważna konferencja w Bolesławcu
fot. KP PSP Bolesławiec Uatrakcyjnieniem konferencji był pokaz sprzętu wojskowego zorganizowany przez 10 Brygadę Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, w ramach którego na parkingu przed ośrodkiem kultury wystawiono m.in. czołg Leopard.
istotne.pl 183 straż pożarna, konferencja

W poniedziałek, 27 września w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki odbyła się konferencja „Ochrona ludności a realizacja zadań samorządu terytorialnego” zorganizowana przez Euroregion Nysa na zlecenie Komendy Głównej PSP. Bolesławieccy strażacy:

Liczni uczestnicy konferencji reprezentowali szkoły, samorządy gminne i powiatowe, komendy powiatowe PSP oraz Policji, a także inne służby, inspekcje i straże z polskiego obszaru Euroregionu Nysa.

Spotkanie poświęcone szeroko pojętej ochronie ludności otworzyli zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny (via system wideokonferencyjny) oraz – już osobiście w sali konferencyjnej – prezydent Bolesławca Piotr Roman. Wśród gości znaleźli się wicewojewoda dolnośląski Bogusław Szpytma oraz szef Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu st. bryg. Marek Kamiński.

Prelekcja Stanisława Ręcławowicza, dyrektora Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w KG PSP, dotyczyła zakresu prac nad nowymi ustawami dot. działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej. Mundurowi:

Wśród poruszanych tematów konferencji znalazły się również informacje o zasadach funkcjonowania numeru alarmowego 112 i bieżących pracach przełączania numeru 998, a także o rozwiązaniach edukacyjnych dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z zakresu ochrony ludności.

I dodają:

Dodatkowo w ramach prewencji społecznej PSP strażacy z komend miejskich i powiatowych z Bolesławca, Legnicy, Jeleniej Góry i Zgorzelca przygotowali 7 stanowisk szkoleniowych, na których zapoznano nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych i naczelników wydziałów oświaty z następującą tematyką:

  1. Prewencja zagrożeń zatruć tlenkiem węgla. Zapobieganie zagrożeniu zaczadzenia oraz postępowanie osób w razie podejrzenia sytuacji zatrucia.
  2. Zachowanie się w czasie burzy. Skutki zdarzeń i postępowanie w razie własnego zagrożenia lub przy pomocy innym.
  3. Ewakuacja ze szkoły / z przedszkola i innych obiektów użyteczności publicznej. Uregulowania prawne dla organizacji ćwiczeń ewakuacyjnych.
  4. Wypoczynek nad wodą. Świadomy wybór miejsca wypoczynku. Postępowanie w razie własnego zagrożenia lub pomocy innym. Zagrożenia nad wodą w okresie zimowym.
  5. Pożar w domu. Zagrożenia i zachowanie się ludzi w czasie pożarów wewnętrznych.
  6. Towary niebezpieczne w transporcie drogowym. Budowanie świadomości społecznej wpływu na ludzi i środowisko przewożonych substancji.
  7. Zagrożenia w czasie powodzi. Zagrożenia i ratownictwo na wodach szybko płynących.
  8. Zachowanie się w szkole i innych obiektach użyteczności publicznej w czasie powodzi.

Uatrakcyjnieniem konferencji był pokaz sprzętu wojskowego zorganizowany przez 10 Brygadę Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, w ramach którego na parkingu przed ośrodkiem kultury wystawiono m.in. czołg Leopard.