Józef Król na emeryturze, Grzegorz Kozłowski szefem PWiK

Grzegorz Kozłowski
fot. UM Bolesławiec Wieloletniego prezesa samorządowej spółki pożegnano na czerwcowej sesji Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl 183 józef król, pwik bolesławiec, grzegorz kozłowski

Reklama

Józef Król, wieloletni prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu, przeszedł 30 czerwca 2022 r. na emeryturę. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Bolesławiec podziękował radnym i samorządowcom za wiele lat współpracy, przypominając dzieje i rozwój samorządu terytorialnego w Bolesławcu i regionie oraz ważne dla rozwoju miasta inwestycje. (Wśród nich wymienić można oczyszczalnię ścieków i składowisko odpadów, budowę obwodnicy czy ratunkowy remont ratusza). Magistrat: – Od szeregu lat obserwowany jest prężny rozwój Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu.

Józef Król pełnił funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu od 2011 roku.

Więcej o emerytowanym prezesie PWiK

Z samorządem związany od początku reaktywacji w 1990 r. W 1990 roku uzyskał mandat radnego Bolesławca. W latach 1990–1998 pełnił funkcję prezydenta Miasta Bolesławiec; 1998–1999 wicewojewoda jeleniogórski, a w latach 1999–2001 – I wicewojewoda dolnośląski. Wybierany do Rady Powiatu w latach 1998, 2002, 2006, 2010 oraz 2014.

Kto zastąpił Józefa Króla?

1 lipca 2022 r. nastąpiła zmiana prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bolesławcu. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjęła uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska prezesa zarządu Grzegorzowi Kozłowskiemu.

Więcej o nowym prezesie

Grzegorz Kozłowski ma 49 lat. W sumie 27 lat związany z PWiK w Bolesławcu, od 2008 r. do chwili obecnej pełnił funkcję dyrektora ds. technicznych. Pracował również jako asystent projektanta i projektant w Pracowni Badawczo Projektowej Ekosystem w Zielonej Górze.

Ukończył:

  • zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym – studia podyplomowe (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu),
  • MBA – studia podyplomowe (Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie),
  • inżynieria środowiska w zakresie zaopatrzenia w wodę unieszkodliwiania ścieków i odpadów – studia magisterskie (Uniwersytet Zielonogórski),
  • inżynieria środowiska w zakresie urządzeń sanitarnych – studia inżynierskie (Politechnika Zielonogórska).

Reklama