Bolesławieckie nowości w oświetleniu ulicznym i sygnalizacji świetlnej

Pomiar prędkości przy ulicy Widok w Bolesławcu
fot. Miasto Bolesławiec W Bolesławcu zakończyły się prace przy budowie oświetlenia skrzyżowania ul. Widok z drogą gminną, rejon ul. Ptasia – Widok, w ramach zadania: „Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia – Widok w Bolesławcu”.
istotne.pl 4 sygnalizacja, ul. widok

Reklama

Inwestycja obejmuje montaż 12 słupów oświetlenia ulicznego oraz opraw oświetlenia zewnętrznego LED na wysięgnikach. Koszt budowy oświetlenia ulicznego wynosi 165 927 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca. Wykonawcą jest firma Elektros Energetyka z Bolesławca.

Przy ul. Widok, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350, powstała sygnalizacja świetlna z fotoradarem prędkości na przejściu dla pieszych. Podstawowy zakres inwestycji dotyczył projektu i budowy sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w ciągu ul. Widok przy ul. Bratków. Sygnalizacja typu akomodacyjnego ze wzbudzaniem fazy dla pieszych za pomocą przycisków dla pieszych oraz systemem dyscyplinującym kierowców, polegającym na chwilowym obustronnym wstrzymaniu ruchu w przypadku wykrycia przez system detekcji dopuszczalnej prędkości 40 km/h. Stanem ustalonym pracy sygnalizacji jest zielone światło dla pojazdów.

Zadanie obejmuje również montaż tablicy z wyświetlanym pomiarem prędkości rzeczywistej przejeżdżających pojazdów. Tablica posadowiona jest na wjeździe do miasta – w ciągu ul. Widok. Stanem ustalonym pracy wyświetlacza – przejeżdżających dozwoloną prędkością pojazdów 50 km/h – jest na zielono wyświetlana prędkość z uśmiechniętą „buźką” i napisem „DZIĘKUJĘ”. Stanem ustalonym pracy wyświetlacza -przejeżdżających niedozwoloną dozwoloną prędkością pojazdów powyżej 50km/h – jest na czerwono wyświetlana prędkość z napisem „ZWOLNIJ”. Inwestorami są Gmina Miejska Bolesławiec w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim. Wykonawcą jest firma ELECTRO-INVEST z siedzibą w Pisarzowicach k. Lubania.

Całkowita kwota realizacji zadania wynosi 147 600 zł. Inwestycja sfinansowana po 50% (tj. 73 800 zł.) z budżetu miasta Bolesławca i środków Województwa Dolnośląskiego.

Reklama