materiał promocyjny

Sieć kanalizacji sanitarnej w Krzyżowej oddana do użytkowania

Sieć kanalizacji sanitarnej w Krzyżowej oddana do użytkowania
fot. Tomasz Kwaśnicki Gmina Gromadka zakończyła budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyżowej, realizowanej w ramach zbiorczego zadania „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec, Osła z przesyłem Osła–Gromadka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce – etap II”.
istotne.pl 183 inwestycja, krzyżowa, gmina gromadka

Reklama

W ramach zadania wykonano ponad 11,8 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 3,5 km sieci kanalizacji tłocznej oraz ponad 1,2 km przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych. Efektem projektu są 4 przepompownie ścieków oraz 2 lokalne punkty tłoczne ścieków, 2 sprężarkownie na sieci kanalizacyjnej odpowiadające za neutralizację fetoru wynikającego z funkcjonowania sieci oraz 2 instalacje fotowoltaiczne zasilające stację uzdatniania wody w Krzyżowej oraz oczyszczalnię ścieków w Gromadce.

W ramach inwestycji wykonano ponadto modernizację stacji uzdatniania wody w Krzyżowej oraz odtworzono nawierzchnie dróg asfaltowych oraz gruntowych.

Wartość zadania wynosiła ogółem 8 136 383,51 zł, z czego 5 415 835,92 zł stanowi dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.

LogoLogofot. Gmina Gromadka

Reklama