Powiat pozyska 2,5 mln zł z emisji obligacji

Powiat pozyska 2,5 mln zł z emisji obligacji
fot. Krzysztof Gwizdała Rada Powiatu Bolesławieckiego podjęła uchwałę „w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu”.
istotne.pl 183 powiat bolesławiecki, obligacje

Reklama

Jednym z punktów czwartkowej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego było głosowanie nad projektem uchwały „w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu”. Zanim do tego doszło, głos zabrał starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak:

Pierwotnie planowaliśmy wyemitowanie obligacji na kwotę 3,5 mln zł. Na ostatniej sesji ograniczyliśmy tę wielkość do kwoty 2,5 mln zł.

I wyjaśniał, że Powiat Bolesławiecki jest w dobrej sytuacji finansowej, bo zadłużenie samorządu wynosi 18,45 proc., co plasuje Powiat Bolesławiecki na 10 pozycji w zestawieniu najmniej zadłużonych samorządów powiatowych na Dolnym Śląsku. (Najgorzej jest w Powiecie Zgorzeleckim i Powiecie Złotoryjskim, gdzie zadłużenie przekracza 50 proc.).

Szef Zarządu Powiatu podkreślił również, że zadłużenie bolesławieckiego samorządu z roku na rok spada. Mało tego, kontynuował starosta, nasz Powiat zajmuje czwarte miejsce (na 26 powiatów), jeśli chodzi o wielkość wydatków inwestycyjnych per capita.

Oraz zaznaczył:

Te pieniądze, które emitujemy, nie powodują zwiększania zadłużenia Powiatu Bolesławieckiego. Krótko mówiąc, w ciągu roku spłacamy więcej, niż zaciągamy. Wydaje mi się, że te pieniądze są wydawane sensownie.

Ponadto tłumaczył, że gdyby nie emisja obligacji, Powiat wydawałby nawet o połowę mniej pieniędzy na inwestycje. I że potrzebne są przecież pieniądze na wkład własny m.in. na inwestycje w ramach Polskiego Ładu.

Rada przyjęła rzeczoną uchwałę 14 głosami za. 7 radnych było przeciw. Szczegóły na stronie Powiatu Bolesławieckiego.

Reklama