Uczniowie z rodzin pegeerowskich z nowymi laptopami

Ludzie
fot. UM Bolesławiec Gmina Miejska Bolesławiec dostała dofinansowanie projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 172 500 zł na zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których przodkowie pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.
istotne.pl 183 um bolesławiec

Reklama

Wsparciem objętych zostanie 67 uczniów – zgodnie ze złożonymi i zweryfikowanymi wnioskami. Kwota wydatkowana: 167 500 zł.

2 sierpnia 2022 r. w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki prezydent Bolesławca Piotr Roman wręczył zakupione laptopy uczniom, którzy zostali objęci wsparciem.

Urząd Miasta:

Warto przypomnieć, że w przeszłości na terenie miasta i gminy Bolesławiec funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne przy ul. Kościuszki 12. Obejmowało ono następujące miejscowości: miasto Bolesławie, Dobrą, Golnice, Kraszowice, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kruszyn, Nową, Nową Wieś, Nowe Jaroszowice, Ocice, Otok, Rakowice, Stare Jaroszowice, Suszki, Łąkę. Wsparciem objęte zostały dzieci i wnuki byłych pracowników PGR. Mogło z niego skorzystać dziecko zamieszkujące miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

Magistrat dodaje: – Dofinansowanie nastąpiło na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1893/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Reklama