materiał promocyjny

„Aktywna tablica”. Miejskie szkoły z 70 tys. zł dofinansowania

SP5 Bolesławiec
fot. SP nr 5 na Facebooku W ramach realizacji projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy.
istotne.pl 183 um bolesławiec

Reklama

Gmina Miejska Bolesławiec otrzymała dofinansowanie w kwocie 70 000 zł. W 2022 roku realizowana jest kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami mogła wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości do 35 000 zł.

W tym roku dofinansowanie w maksymalnej wysokości otrzymały dwie szkoły z miasta Bolesławiec, tj:

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej,
  • Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu.

W ramach realizacji projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy do realizacji zajęć z zakresu:

  1. terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią;
  2. terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem;
  3. terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC — Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami;
  4. terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych oraz zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.
GrafikaGrafikafot. UM Bolesławiec

Reklama