Budują A18. Pierwszy odcinek na ukończeniu, co z kolejnymi?

Prace na A18
fot. GDDKiA Zarządca: – Trwają ostatnie prace przy budowie A18 pomiędzy Żarami i Iłową. 22-kilometrowy odcinek planujemy oddać do ruchu we wrześniu br. Pozostałe odcinki tej drogi zostaną ukończone w przyszłym roku.
istotne.pl 183 a18, gddkia

Reklama

W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 realizowany jest drugi etap budowy autostrady A18 – przebudowa jezdni południowej na odcinku Olszyna – Golnice (dolnośląskie). Cały fragment ma długość ponad 70 km. Pierwsze 22 km (pomiędzy Żarami i Iłową) są na ukończeniu. Tenże odcinek ma być gotowy we wrześniu br.

Co z pozostałymi odcinkami?

Granica państwa w Olszynie – Żary

Odcinek zaczyna się na granicy państwa, a kończy ok. 2 km za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia. To jedyny z odcinków, który jest realizowany w formule Projektuj i buduj. 24 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa na projekt i przebudowę. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r. Długość odcinka to 11,6 km. Wartość umowy na roboty opiewa na kwotę 185,9 mln zł. Zaawansowanie prac wynosi obecnie 55 proc. W ramach zadania przebudowane zostaną także węzły drogowe: Olszyna – przy granicy z Niemcami oraz Żary Zachód – na przecięciu z drogą krajową nr 12.

Żary – Iłowa

Dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia zaczyna się drugi odcinek, który kończy się około czterech kilometrów przed węzłem Iłowa. Drogowcy: – 14 listopada 2019 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania. Długość odcinka wynosi 21,9 km. Wartość umowy na roboty to 254,1 mln zł. Jest on realizowany w systemie tradycyjnym – Buduj. To najbardziej zaawansowany fragment przebudowywanej drogi. Postęp prac budowlanych to blisko 99 proc. Zostanie oddany do użytku jako pierwszy, już we wrześniu tego roku. W zakres prac wchodzi również przebudowa węzła drogowego Żary Południe na przecięciu z drogą krajową nr 27.

Iłowa – granica województw

Trzeci kontrakt ma swój początek blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa i biegnie do granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego. Jego długość to 16,2 km. Zarządca:

21 stycznia 2021 r. podpisaliśmy umowę na realizację odcinka w systemie tradycyjnym – Buduj. Zakończenie prac planowane jest w II połowie 2023 r. Wartość umowy na roboty wynosi 175,1 mln zł. Zaawansowanie procentowe prac wynosi ok. 55 proc. W ramach zadania przebudowany zostanie także węzeł Iłowa na przecięciu z drogą wojewódzką nr 296.

Granica województw – Golnice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: – Ostatni kontrakt w całości zlokalizowany jest na obszarze województwa dolnośląskiego. Swój początek ma bowiem na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego, a koniec na węźle Golnice. Umowa na realizację tego odcinka została podpisana 27 stycznia 2021 r. Planowane zakończenie prac przypada na II połowę 2023 r. Długość odcinka to 21,5 km. Wartość umowy na roboty wynosi 258,7 mln zł. Tutaj prace budowlane są najmniej zaawansowane. Wykonano 53 proc. robót.

Jaki jest cel przedsięwzięcia?

Zielonogórski oddział GDDKiA informuje:

Głównym zadaniem wykonawców jest dostosowanie, w pełnym zakresie, istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady. Prace polegają głównie na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Stara nawierzchnia zostanie rozebrana i zastąpiona nową betonową, z jezdnią poszerzoną do 11 m. Powstanie m.in. kilkanaście nowych górnych przejść dla dużych zwierząt, nowe wiadukty i mosty, a część istniejących zostanie przebudowana.

Reklama