materiał promocyjny

Ryszard Kawka – kandydat na stanowisko wójta gminy Gromadka

Ryszard Kawka
fot. materiał wyborczy Co z ośrodkiem zdrowia w Gromadce, z pomieszczeniami po byłej szkole w Wierzbowej oraz przyłączeniem wszystkich wsi do oczyszczalni ścieków? Co z budową dróg dojazdowych do domów? Kto popiera Ryszarda Kawkę na wójta? Odpowiedzi na te pytania w liście kandydata na wójta.
istotne.pl 1 gromadka, wybory, ryszard kawka

Reklama

Szanowni Państwo,

Napisanie mojego programu wyborczego nie sprawiło mi żadnego problemu, gdyż słucham ludzi i wiem, czego oczekują. Ten program jest konkretny, zatem mieszkańcom łatwo będzie sprawdzić, czy jestem rzetelny i czy wszystko zrealizowałem na koniec kadencji. Moje hasło wyborcze „Łączy Nas Gmina Gromadka” wyraża mój stosunek do problemów moich współmieszkańców w gminie. Warto mi zaufać, bo nie kłamię, nie boję się mówić konkretnie, mam czas i dużo energii do działania, mam pomysły, ale też słucham ludzi i jeśli nie mam racji, nie wstydzę się do tego przyznać. Dlatego też po kolejnych spotkaniach z wyborcami oświadczam, że rezygnuję z pomysłu przekazania ośrodka zdrowia w Gromadce pod zarząd szpitala, jedynie chcę zawrzeć umowę ze szpitalem o współpracy po to, aby mieć w ośrodku zdrowia więcej lekarzy, w tym specjalistów, natomiast pomieszczenia po byłej szkole w Wierzbowej, po opuszczeniu GOPS, będą zagospodarowane wg decyzji mieszkańców. Wszelkie ważne decyzje w konkretnych sołectwach będę konsultował z radą sołecką, sołtysem i mieszkańcami.

Zawsze działałem społecznie, pomagałem ludziom w trudnych czasach np. w czasie organizowania nauki zdalnej. Społecznie ponad 20 lat jestem organistą w kościele w Różyńcu, za co otrzymałem medal i dyplom od Biskupa Diecezji Legnickiej za pracę na rzecz parafii Osła. Wspierają mnie znakomici ludzie – Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, Dyrektor Szpitala Kamil Barczyk i Sekretarz Urzędu Gminy Gromadka Tomasz Matyjewicz.

Mieszkam w Różyńcu, urodziłem się w Osłej w 1959 roku. Mam wykształcenie wyższe magisterskie i doświadczenie w zarządzaniu – 14 lat na stanowisku kierowniczym, jako dyrektor szkoły. Od roku 1998 czynnie uczestniczę w pracach samorządów. Trzykrotnie radny gminy Gromadka. W latach 2006-2010 przewodniczący Rady Gminy Gromadka. W tym czasie rozpoczęliśmy z wójtem Pawliszczym wodociągowanie gminy. Zlikwidowaliśmy nielegalne wysypisko śmieci w Osłej. Dzięki moim staraniom uzyskaliśmy środki finansowe z rezerwy oświatowej na odbudowę szkoły podstawowej w Wierzbowej. W tym okresie został zamknięty zjazd na A4. Jako przewodniczący Rady Gminy wystąpiłem do wicepremiera z prośbą o interwencję. W przeciągu miesiąca od mojej inicjatywy wójt Dariusz Pawliszczy i starosta bolesławiecki Cezary Przybylski rozpoczęli rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad o budowie zjazdu. Jestem w posiadaniu dokumentacji potwierdzających moje słowa. Aby było jasne – zjazd na A4 wykonał Wójt Gminy Gromadka Dariusz Pawliszczy i o tym nie wolno zapominać, jemu za to wielka wdzięczność. Obecnie jestem radnym trzecią kadencję Rady Powiatu w Bolesławcu, w tym od roku 2016 niezmiennie przewodniczący Rady Powiatu Bolesławiec. Jako radny powiatowy byłem w ciągłych kontaktach z radą gminy Gromadka. Dzięki mojej pracy odremontowano już prawie wszystkie drogi powiatowe w gminie, zbudowano chodniki. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż podczas moich kadencji rozwiązano problem lokalizacji szkoły specjalnej, do której uczęszcza sporo dzieci z gminy Gromadka, miałem znaczny wpływ na zmiany, które zaszły w szpitalu powiatowym, firma PKS rozwija się i co najważniejsze mieszkańcy gminy Gromadka mają umożliwiony dojazd do centrum gminy i do centrum powiatu. Jako szczególne osiągnięcie to budowa drogi relacji Osła- Stary Łom (powiat legnicki). Aktualnie jestem na bieżąco w sprawach dotyczących gminy Gromadka.

Głos na mnie oddany przyniesie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, poprawę standardów życia w gminie Gromadka. Efektywnie wpływać będę na rozwój gospodarki i zmierzać będę do zakończenia procesu budowy przyłączy wszystkich wsi do oczyszczalni ścieków. Moje priorytetowe zadanie to budowa dróg dojazdowych do domów. Szczegółowy program na stronie internetowej www.ryszardkawka2022.pl

Jestem bardzo dobrze przygotowany do trudnej pracy na stanowisku wójta gminy Gromadka.

Nie zawiodę!

Ryszard Kawka

Sfinansowano z KWW Ryszarda Kawki

Reklama