5 niewybuchów znalezionych w kamieniołomie. Zdetonowali je nasi saperzy

Saperzy z Bolesławca
fot. Patrol Saperski Bolesławiec z 23 Pułku Artylerii W środę, w godzinach wieczornych, zakończyła się akcja saperów z Bolesławca i nurków minerów ze Świnoujścia.
istotne.pl 183 saper

Reklama

Działania 41 Zespołu Rozminowania Grupy Nurków Minerów 12 Dywizjonu Trałowców ze Świnoujścia i 23 Patrolu Saperskiego z 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca na terenie zalanego wyrobiska bazaltu w Złotoryi rozpoczęły się w poniedziałek, 18 lipca, a skończyły w środę, 20 lipca, w godzinach wieczornych.

Łącznie nurkowie minerzy ze Świnoujścia wydobyli spod wody pięć niebezpiecznych przedmiotów, w tym radzieckie pociski artyleryjskie z czasów II wojny światowej. (Największy z nich – kaliber 122 mm).

Wszystkie niewybuchy mundurowi z Zachodniopomorskiego przekazali żołnierzom z Bolesławca. Zdaniem st. chorążego sztabowego Radosława Mazura, dowódcy Patrolu Saperskiego z 23 Śląskiego Pułku Artylerii, wspomniane przedmioty zostały celowo wrzucone do akwenu, bo wszystkie znajdowały się blisko brzegu.

Niebezpieczne znaleziska saperzy z Miasta Ceramiki przetransportowali w pojemnikach przeciwodłamkowych na poligon, gdzie zostały one zdetonowane.

Szerzej o całej akcji pisaliśmy w materiale Niewybuchy w kamieniołomie. W akcji saperzy z Bolesławca i minerzy ze Świnoujścia.


Jak informuje na swoim facebookowym profilu Patrol Saperski Bolesławiec:

Nasza Strona poświęcona jest edukacji społeczeństwa na temat zagrożeń stwarzanych przez niewybuchy, niewypały i przedmioty wybuchowe i niebezpieczne pochodzenia wojskowego oraz zasad postępowania po ich znalezieniu.

Należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe.

Saperzy dodają:

Jeśli masz jakiekolwiek podejrzenie co do znalezionego przedmiotu, zadzwoń po Saperów.

Saperzy usuną zagrożenie, są do tego odpowiednio przygotowani.

Co robić, gdy znajdziesz niewybuch/niewypał?

  1. Nie dotykaj takiego przedmiotu.
  2. Zabezpiecz miejsce przed osobami postronnymi (np. dziećmi), oznakuj je.
  3. Niezwłocznie zgłoś sprawę pod numerem alarmowym 112; powiadom policję, straż miejską, straż pożarną, leśnictwo.

Reklama