Opaski bezpieczeństwa dla seniorów z gminy Nowogrodziec. Liczy się kolejność zgłoszeń!

Seniorka
fot. unsplash.com (Jeremy Wong) Samorząd informuje: – Samo zgłoszenie do udziału w Programie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem.
istotne.pl 183 senior, gmina nowogrodziec

Reklama

Adresatami programu programu „Korpus Wsparcia Seniorów” są mieszkańcy gminy Nowogrodziec w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach projektu seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
  • lokalizator GPS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski.

Gmina: – W ramach Programu w okresie od sierpnia 2022 roku do grudnia 2022 roku zostanie zapewniony 50 osobom nieodpłatny dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa. Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum Monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko Seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bezpieczniejsze i komfortowe funkcjonowanie w środowisku lokalnym.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego SOS, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownikiem medycznym, opiekunem medycznym, pielęgniarką), który podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji senior może poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej (np. pracownika socjalnego) lub wezwać służby ratunkowe.

Realizatorem przedsięwzięcia jest Gmina Nowogrodziec – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Jak się zgłaszać?

Samorząd:

Zgłoszenia do Programu można dokonać, składając wymagany formularz w formie papierowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy ul. Asnyka 53. Godziny przyjęć: poniedziałek, środa, piątek w godz. 7.30–10.00.

Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane drogą telefoniczną.

WAŻNE!!!

Liczy się kolejność zgłoszeń. Samo zgłoszenie do udziału w Programie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

  • Patrycja Korbiak – tel. 75 731 63 79,
  • Joanna Orzechowska – tel. 75 731 63 79.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Klauzula informacyjna RODO

Reklama