Nielegalnie demontowali samochody, skazili teren

Rozmontowane auto
fot. WIOŚ Wrocław Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze potwierdzili nielegalny proceder demontażu pojazdów na terenie powiatu lubańskiego.
istotne.pl 183 wioś wrocław, środowisko

Reklama

Inspektorzy przeprowadzili czynności na terenie jednej z posesji niedaleko Lubania po tym, jak otrzymali zgłoszenie o nielegalnym demontażu pojazdów. WIOŚ: – Przeprowadzone oględziny potwierdziły nielegalny proceder demontowania części z pojazdów. Inspektorzy zastali teren zanieczyszczony odpadami po demontażu samochodów.

Urząd dodaje: – Stwierdzono, że demontaż pojazdów prowadzony był w sposób mogący zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku, co potwierdzone zostało badaniami próbek gleby pobranymi przez pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego Oddziału we Wrocławiu.

Wyniki badań próbek gleby wykazały przekroczenia parametrów większości pierwiastków z grupy metali ciężkich oraz substancji ropopochodnych, w tym znaczne przekroczenie zawartości oleju mineralnego.

Inspektorat:

Mając na uwadze niezgodne z prawem postępowanie z odpadami, w związku z demontażem pojazdów, w takich warunkach i w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, w oparciu o art. 182 ustawy Kodeks karny, zostało skierowane zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Lubaniu.

Mało tego, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie prowadził postępowanie administracyjne w celu wymierzenia osobom odpowiedzialnym kary pieniężnej za nielegalny demontaż pojazdów.

Przypominamy. Z uwagi na zagrożenie dla środowiska demontaż pojazdów winien być prowadzony w stacjach demontażu, obiektów specjalistycznie zorganizowanych.

Reklama