materiał promocyjny

Powiat: pieniądze z PFRON podzielone

Starostwo powiatowe w Bolesławcu
fot. Krzysztof Gwizdała Pieniądze dla powiatu bolesławieckiego na 2022 r. na zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami zostały podzielone przez Radę Powiatu.
istotne.pl 183 niepełnosprawność, powiat bolesławiecki

Reklama

Powiat: – W tym roku otrzymaliśmy wyższą kwotę, dzięki czemu więcej osób z niepełnosprawnościami skorzysta z finansowego wsparcia.

O dofinansowanie można wystąpić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. Tam będą przyznawane środki między innymi na zakup aparatów słuchowych, pieluchomajtek, wózków inwalidzkich czy protez piersi.

Osoby zainteresowane aktywnością zawodową mogą się zwrócić do Powiatowego Urzędu Pracy. Mogą otrzymać wsparcie na przykład na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dla organizacji pozarządowych zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną.

Podział środków pozytywnie oceniła Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która doradza Staroście w sprawach dotyczących osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowy podział środków PFRON na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Rehabilitacja zawodowa (91.944)

  1. Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (art. 12 a) – 60.000
  2. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 11) – 23.504
  3. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.38 i 40) – 8.440.

Rehabilitacja społeczna (1.319.869)

  1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35 a ust.1 pkt 7 ppkt a) – 200.000
  2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 ppkt b) – 24.000
  3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt 7 ppkt c) – 1.025.869
  4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 ppkt d) – 70.000

Rehabilitacja zawodowa i społeczna (853.360)

  1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35 a ust. 1 pkt 8) – 843.360
  2. Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (art. 36) – 10.000.

OGÓŁEM 2.265.173.

Szczegółowe informacje na stronie powiatowego samorządu:
https://bip.powiatboleslawiecki.pl/bip/318_spboleslawiec/fckeditor/file/Uchwaly/urp/VI%20kadencja/urp6_262.pdf.

Reklama